Del

ICAO (International Civil Aviation Organization) advarer luftfarten om tøffere forhold. Særlig Norge vil måtte forberede seg på utfordringer som følge av miljøendringer, heter det i en nylig publisert rapport.

 

Det er i 2016-utgaven av ICAOs treårige rapport at advarslene gis. Barskere vær og stigende havnivå vil gi luftfarten helt nye utfordringer, og både flytrafikk og lufthavner vil bli berørt, heter det i utdraget av rapporten slik det er gjengitt på Avinor.no.

Mer turbulens om kort tid

ICAO stiller ikke lenger spørsmålstegn ved om den globale oppvarmingen vil få konsekvenser for luftfarten, men når, og hvor store. Klimaendringene har allerede kommet så langt at usikkerheten mer er knyttet til om hvor lang tid det vil ta før vi opplever konsekvensene for alvor. Kanskje har vi et par-tre tiår på oss.

Betydelige utfordringer

En av konsekvensene det blir pekt på er faren for mer uforutsigbare turbulensforhold som følge av endringer i jetstrømmene. Det blir også varslet om større fare for sandstormer og støv som kan representere en risiko for jetmotorene. Det advares videre om økt risiko for ising underveis, et betydelig og potensielt farlig sikkerhetsaspekt. En spesiell utfordring i tropiske strøk er redusert løfteevne på flyene som følge av mer ekstrem varme. Dette har allerede ført til omlegging til større grad av nattflyginger i blant annet Midtøsten og Sentral- og Sør-Amerika, melder Avinor.no.

Norske kystflyplasser i faresonen

Et eget kapittel i rapporten er viet arbeidet med klimatilpasning på lufthavnene, med bidrag skrevet av Avinors Olav Mosvold Larsen og Kristin Fjellheim. Det vises til at 20 av Avinors lufthavner ligger utsatt til for vær og vind, og at Avinor har jobbet systematisk med klimatilpasning i over 15 år. Det er allerede gjennomført en rekke tilpasninger, og en omfattende risikovurdering ble utarbeidet i 2014. ICAO-rapporten oppfordrer alle lufthavnansvarlige til å gjennomføre den type risikoanalyser som Avinor har gjort.

ICAO og Avinor varsler bokstavelig talt turbulente forhold for luftfarten i årene som kommer
ICAO og Avinor varsler bokstavelig talt turbulente forhold for luftfarten i årene som kommer

Skriv en kommentar