Del

Det frykter Rune Stave, leder i Befalets fellesorganisasjon avd. Andøya

Hovedbilde: Bardufoss har vært vertsstasjon for en lang rekke allierte styrker, blant annet 846 Naval Air Squadron, Storbritannia

 

 

 

Stave oppsummerer i en kronikk i Dagbladet sine bekymringer rundt de massive endringene som er i ferd med å skje på ulike forsvarsanlegg i Nord-Norge. Med en flytting av helikopterressurser fra Bardufoss til Rygge frykter han at neste skritt vil kunne bli en full nedleggelse av Bardufoss Flystasjon.

Bardu_Folkebladet
Bell-helikoptre, Bardufoss. Foto: Folkebladet

Varsler farlig utvikling

– Mine erfaringer fra tidligere endringsprosesser i Forsvaret gjør meg bekymret på Bardufoss flystasjons vegne. Når man velger å flytte helikoptrene til Rygge, kan det bety en foreslått nedleggelse ved neste anledning, skriver Stave. BFO mener at forslaget for 333-skvadronen vil bety at det blir mer krevende å løse oppdragene fremover. – BFO Andøya anbefaler Stortinget å stadfeste Bardufoss flystasjons rolle som helikopterbase, å videreføre Andøya flystasjon som base for maritime luftoperasjoner og å endre sitt vedtak om QRA-base på Evenes, og legger den til Bodø. Det vil gi betydelig bedre forutsetninger for å utøve norsk og alliert luftmakt i norsk territorium, oppsummerer Stave og BFO.
Bardu_KAB80
En Hercules tar av fra Bardufoss. Foto: KAB80

Forsvaret i Bardufoss

  • Herfra opererer 339 skvadron sine Bell 412 SP-helikopter og 337 skvadron med NH90-helikoptrene. Hærstaben, Luftforsvarets flyskolee med propellflyet Saab MFI-15 Safari og Forsvarets logistikkorganisasjon med Regional logistikkommando Nord-Norge har også tilhold på Bardufoss.
  • På flystasjonen støtter Luftforsvaret Kystvakta, og vil i fremtiden støtte fregattvåpenet etter hvert som NH90 settes inn i Luftforsvaret. Nye piloter må også komem til Bardufoss for å gjennomføre en uttaksflyging. Forsvaret sørger for driften og sikkerheten på den sivile flyplassen.
  • Sambandsbataljonen, Stridstrenbataljonen og Militærpolitikompaniet holder til på Bardufoss. Store deler av Hæren er også lokalisert i nærheten på Skjold og Setermoen som ligger henholdsvis én time og en halv times kjøretur
    Kilde: Forsvaret.no

Skriv en kommentar