Del

Frontene i helikoptersaken hardner til etter åpen høring i Stortinget. Partene står steilt mot hverandre.

Foto: Er Bell-maskinene på vei sørover, eller blir de værende i Troms? Svaret ser ut til å sitte langt inne. (USMC foto av Cpl. Paula M. Fitzgerald)

LO-leder Gerd Kristiansen har gått hardt ut mot militærfaglig råd og planene om flytting av helikoptre til Rygge, som Luftfart.Media har omtalt i flere saker allerede. Nå slår Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tilbake.
I et intervju med Moss Dagblad, gjengitt av NRK i kveld, står Søreide på sitt.  – Det er Stortinget som har det siste ordet, men mitt utgangspunkt er at langtidsmeldingen skal vedtas, sier Søreide. Dermed ser det ut til å være duket for nærstrid om et viktig tema.

Skarpt ordskifte

LO-leder Kristiansen har vært tydelig på at hun ikke stoler på fagmiltære anbefalinger, og at helikoptrene må bli værende. Det er mer enn rent praktiske hensyn som står på spill i saken. De regionalpolitiske aspektene er etter hvert blitt svært følsomme. På den ene siden står lokalsamfunn som føler seg vedtatt nedlagt, og på den andre en aktiv sparekniv i Forsvaret der intet skal stå uprøvd i forsøket på effektivisering. – Jeg reagerer sterkt på at LO-lederen ser helt bort fra de fagmilitære råd, grunnlagsanalysene og de langsiktige økonomiske beregningene i arbeidet med å styrke Forsvarets operative evne. Kristiansen blander kortene når hun overhodet ikke vurderer forsvarsevnen og det endrede trusselbildet i Norge, sier statsråden til NRK i anledning saken.
En løsning ser fortsatt ut til å være i det blå, mens den politiske striden hardner til.

 

Skriv en kommentar