Del

Fremtidens utslippsreduksjoner kan ligge i flydesignet.

Det kan ved første øyekast se ut som nok en futuristisk fantasi, men Blended Wide Body, eller BWB, er allerede virkelighet. Utfordringen er å kommersialisere designet til serieproduksjon.
BWB kan løselig oversettes til integrert vingekropp, og innebærer et langt skritt bort fra den tradisjonelle tuben med selvstendig vingestruktur.

Fungerer på store maskiner

Produsentene ser en betydelig drivstoff- og utslippsreduksjon ved dette designet, og mange har hevdet at dette er fremtidens svar på miljøhensyn i luftfarten. Men effekten er ikke betydelig før man kommer opp i en viss størrelse. Dette skyldes at det totale besparende løftet og motstandsreduksjonen i flykroppen av fysiske grunner først hentes ut når skalaen er stor, og BWB-designet er derfor først hensiktsmessig på fly i klasse med 767, 747 eller A380.

bwb2
Grunnskisse av en BWB-flykropp. Foto: NASA

Mindre fly en utfordring

Særlig Canadisk flyindustri er bygget opp rundt design og produksjon av regionale jet-maskiner, som er betydelig mindre enn store airlinere. For dette feltet forskes det nå intensivt på å finne andre design-grep som kan redusere drivstofforbruk og utslipp slik BWB gjør for større fly. Så langt er det såkalt LFC, eller Lifting Fuselage Configuration, det festes lit til. LFC er et begrep som brukes om design der selve flykroppen står for en større andel av løftet enn ved tradisjonelt design. BWB, som kan anvendes på store fly, kan gi en drivstoffreduksjon på opp mot 11%, mens LFC, for mindre fly, kan gi reduksjon på opptil 8,2%.

 

Piaggio_P-180_II_ext
Piaggio P180. Her er det typiske lifting body-designet tydelig. Selve flykroppen står for en stor del av det totale løftet. Foto: Aircharterglobal.co.uk

Kilder: University of Toronto’s Institute for Aerospace Sciences (UTIAS), Aviation Weekly, NASA

1 kommentar

Skriv en kommentar