Del

På Oslo Lufthavn Gardermoen kjemper OSL om å få aksept for en tredje rullebane. Med forventet passasjervekst vil det bli trangt om plassen hvis Miljødirektoratets nei blir førende.

Foto til venstre: Fra utenlandsterminalen på Gardermoen.

 

 

– Et velfungerende knutepunkt for nasjonal og internasjonal luftfart har avgjørende betydning for norsk samfunns- og næringsliv, sier Joachim Wester Andersen, kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn til Luftfart.Media.
Han varsler utrygghet for hele det regionale rutenettet hvis Gardermoen ikke får utvide.

Miljøstrid

Det er i høringssvaret til Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029 at Miljødirektoratet motsetter seg planene. I høringssvaret skriver de at en tredje rullebane vil øke både flytrafikken og utslippene kraftig. Ifølge prognosene vil Gardermoen ha ti millioner flere passasjerer i 2030 enn i dag dersom dagens utvikling fortsetter. «Det bør vurderes i hvilken grad prosjekter som gir vesentlig økte klimagassutslipp er i tråd med Norges klimamål», skriver direktoratet.

T2 Utbygging flyfoto 23. juni 2014
Det blir fort fullt på Oslo Lufthavn Gardermoen, og med økt trafikk i årene fremover vil trengselen øke. Det er denne veksten OSL ønsker å bygge for. Foto: Avinor

De mindre vil måtte vike

– Begrenset kapasitet på OSL vil redusere mulighetene for å opprettholde og videreutvikle et sammenhengende rutenett. Erfaringer fra andre land tyder på at det er innenriksruter med mindre fly som skyves ut, sier Westher Andersen.
Han understreker at det er viktig å videreutvikle et nasjonalt luftfartsknutepunkt med et godt rutetilbud for hele landet, både innenriks og utenriks. – Dårligere kapasitet på OSL kan medføre reduserte overgangsmuligheter mellom innlands- og utlandstrafikk på OSL, advarer han.

Hårfin balanse

Det er Transportøkonomisk Institutt som utarbeider prognosene for Avinor. IATAs prognose er fem prosent årlig vekst i flytrafikken internasjonalt i årene fremover. OSL er i dag regulert for 69 slots (tillatte flybevegelser per time).
– Etterspørselen er høyere enn dette, og ønsker om slots avvises alt i dag. Ny terminal i 2017 vil øke kapasiteten med om lag 10 slots, forteller Westher Andersen. Videre terminal- og banetiltak på OSL i perioden 2025-2028 vil øke kapasiteten og utnyttelsen opp mot 85-90 slots.
– I 2030 vil det være helt avgjørende å ha en tredje rullebane på plass, sier han.
%C3%B8stre rullebane gravearbeid
Oslo Lufthavn Gardermoen håper på et ja til ny rullebane i NTP.
Her fra arbeid med østre rullebane / taxebane. Foto: Avinor

Fortsatt vekst

– Planprosesser og bygging tar tid, og det er derfor viktig at det blir besluttet å bygge en tredje rullebane på Gardermoen i forbindelse med NTP 2018-2029, mener Oslo Lufthavn. Etter åpningen høsten 1998 har veksten på OSL vært langt høyere enn prognosene. Trafikken har vokst fra 14 millioner passasjerer i 1999 til 24 millioner i 2014. Veksten har vært særlig sterk på utlandsrutene. I perioden 2000-2014 har den årlige veksten vært syv prosent på utland og to prosent på innland.

Trafikken kan gå til utlandet

– Konsekvensen av et nei til en tredje rullebane kan blant annet bli trafikkoverføring til utenlandske nettverksselskap og knutepunkt, for eksempel økt lekkasje til Amsterdam, avslutter Joachim Wester Andersen.

3 Kommentarer

Skriv en kommentar