Del

Flyelevene henger ikke med

Det svenske Flygvapnet er i ferd med å bytte ut sine nåværende 96 stk. Gripen C/D i 60 stk. Gripen E. Sistnevnte er en ny og større Gripen-modell som har en rekke forbedringer, deriblant ny radar, nye systemer for elektronisk krigføring og ny dataarkitektur, melder Svenska Dagbladet.

Forspranget blir for stort

Selv om forbedringene i seg selv er positive, lager det også problemer. For å kunne utdanne nye piloter trengs skolefly for grunntreningen. Pilotene må også tidlig bli vant til å håndtere våpensystemer, radio og radar m.m., og det er her problemet kommer i spill: de nåværende skoleflyene er gammeldagse.

SK60
Dagens svenske jet-skolefly, SK60, er så gammelt at flyelevene sliter med å opparbeide kompetanse til Gripen. Foto: Svenska Flygvapnet

60-tallsfly i 2016

SK60, som i dag brukes, strekker rett og slett ikke til. Det skaper et kompetanseunderskudd som det kan være vanskelig å ta igjen.
– Gapet mellom SK60 og Gripen E blir for stort. Vi får for dårlig effekt om vi skal fortsette å trene med SK60, og jo raskere vi kan kvitte oss med det, desto bedre, sier oberst Magnus Liljegren, sjef for produksjon i det svenske forsvarets flyavdeling.

Også i USA

Dette problemet har man også i USA, der norske piloter har sin utenlandstrening. De eldste skoleflyene er opptil 50 år gamle. Leverandørene slåss om å finne neste generasjons skolefly, mens Saab og Boeing går nå sammen om å finne en løsning som kan tjene begge nasjoner. Lykkes de med å utvikle et nytt skolefly vil det gi sårt trengt kompetanseheving hos flyelever på begge sider av Atlanterhavet.

Skolejet
Boeing og samarbeidspartner Saab holder kortene tett til brystet, men har sluppet de første skissene av det som forventes å bli det nye skoleflyet. Foreløpig betegnelse er T-X, og flyet skal erstatte nåværende T-38 Talon, som blant annet norske flyelever skoler på. Foto: Boeing

 

1 kommentar

Skriv en kommentar