Del

Stort foto: Moss Avis

Lavprisselskapet trekker anken til Høyesterett i saken om den oppsagte flyvertinnen Alessandra Cocca. Dermed blir lagmannsrettens dom om at norsk lov gjelder for ansatte stasjonert i Norge stående. Det melder NTB gjennom E24 i dag.

– Det innebærer at saken om Coccas oppsigelse skal gå for en norsk rett uansett om hun er italiensk statsborger og motparten er registrert i Irland, sier nestleder Vegard Einan i Parat som fører saken for Cocca.

Han sier til NTB at Coccas sak nå vil komme opp som en vanlig oppsigelsessak i Moss tingrett i nær framtid, og at alle aspekter ved Ryanairs forhold til den norske arbeidsmiljøloven da blir gjennomgått.

cocca
Den italienske Ryanair-flyvertinnen Alessandra Cocca trakk arbeidsgiveren for retten etter det hun mente var usaklig oppsigelse. Hun får nå medhold i at saken skal føres i Norge etter at Ryanair trakk sin anke i saken. Foto: Dagsavisen

Viktig signal om ansettelsesrettigheter

Einan understreker at det at anken er trukket, ikke bare er viktig for Cocca, men også for ansatte i hele Europa.

– Lagmannsrettens dom innebærer at utenlandsk personale som er stasjonert i andre land, uansett flyselskap, er underlagt loven i landet der de bor, med alt det innebærer for skatt, sykdom, pensjon og beskyttelse mot usaklig oppsigelse, sier han.

Skriv en kommentar