Del

Finland har bestemt seg for å gå til innkjøp av nye jagerfly. Dagens F-18 begynner å dra på årene, og finnenes situasjon er ikke helt ulik Norges.

Finnene ønsker å beholde samme antall fly som i dag, og skiller seg dermed fra Sverige, som har valgt å redusere. Det er Gripen som er det heteste alternativet for finnene, og i Sverige er naturlig nok spenningen stor. Den finske flyvåpenledelsen peker blant annet på Gripens lave driftskostnader som en stor fordel, forteller Svenska Dagbladet.

Gripen E tar gradvis over

gripene2
Gripen E er i ferd med å rykke inn på den eldre modellens plass. Det er dette flyet Finland nå vurderer.

Den svenske riksdagen har allerede besluttet innkjøp av 60 nye Gripen E fra selger Saab. Gripen E er en større og mer avansert versjon enn dagens versjon – som svenskene har 96 stykker av.

Les også: Gripen utvikles for raskt.

Vil ikke redusere antallet

Det hete spørsmålet er, sier Svenska Dagbladet, hvor mange fly finnene i tilfelle vil ønske å kjøpe. Ingen beslutning er tatt på antall, men den finske flyvåpensjefen, generalmajor Kim Jäämeri, er klar på at utgangspunktet er like mange fly som i dag, altså 62. – Vårt oppdrag er å forsvare hele Finland, og det er jo et faktum at nye jagerfly ikke verken flyr raskere eller kan være i luften lengre enn dagens F-18. Ser man på dagens sikkerhetsbilde generelt, er det heller ikke mye som taler for en reduksjon av flyvåpenet, sier han med usagt henvisning til spenninger mot naboen i Øst.

Det blir en spennende tid for Saab og Sverige frem imot en endelig finsk beslutning.

 

Stort bilde: Finland opererer i dag totalt 62 F-18C

Skriv en kommentar