Del

Forsvarsdepartementet har på vegne av NATOs hovedkvarter i Rogaland bedt Finansdepartementet om å få slippe unna flypassasjeravgiften.

Bakgrunnen er en folkerettslig avtale mellom Norge og NATO.

– Paris-protokollen og tilleggsavtalen mellom Norge og NATO har som formål å legge til rette for forsvarssamarbeid og alliert aktivitet. Paris-protokollen innrømmer diverse fritak for avgifter og toll, så langt det er praktisk mulig – for å legge til rette for alliert aktivitet, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til Dagsavisen.

Departementet hevder at all aktivitet på hovedkvarteret på Jåttå i Rogaland faller inn under dette formålet. Finansdepartementet har mottatt anmodningen, og har sendt dette videre til Skattedirektoratet.

– Departementet vil vurdere saken nærmere så snart direktoratets vurdering foreligger, opplyser seniorrådgiver Dorte Drange i Finansdepartementets kommunikasjonsenhet.

Stort bilde: NATOs hovedkvarter på Jåttå i Rogaland. Foto:  NATO

Skriv en kommentar