Del

Billigflyselskapet Ryanair markerte seg med et nytt overskudd i euromilliardklassen for fjorårets andre og tredje kvartal. Hele 10,2 milliarder kroner, 37 prosent opp fra samme tid i 2014.

AV: Knut Arne Sanden, LOs distriktssekretær i Brussel

En nylig utkommet bok av en fransk tidligere kabinansatt forklarer hvordan dette er mulig. Boken heter » Velkommen om bord» og er skrevet av Sofia Lichani.

Det begynte allerede før opplæringen.Ansettelseskontrakten som skulle signeres var underlagt lovene i den irske republikk. Lichani er fransk og skulle jobbe i og ut fra Frankrike. Kontrakten ville bli endret periodevis, men det var den ansattes plikt å holde seg til en hver tid med den riktige versjonen, sto det i forordet. Kontrakten var ikke med Ryanair, men med et eget bemanningsselskap kalt Crewlink, som kun leide ut personell til Ryanair. Først etter en prøveperiode på tolv måneder ville hun være tilknyttet Ryanair, men fortsatt via Crewlink. Kontrakten var ment å vare i tre år, men hun kunne sies opp uten forvarsel og uten begrunnelse de to første årene.

Knut Arne Sanden. Foto: Privat
Knut Arne Sanden. Foto: Privat

Oppsigelsestiden var sju dager. Hvis hun sier opp selv, er den fire uker. Hun tjener 15 euro brutto (ca 135 NOK pr. time) for flygninger under 1 time og 45 minutter. Denne økes til 27 euro på reiser over den tiden, men flytiden er nettopp flytiden, det vil si etter at landingshjulene er tatt opp. Briefingen og sikkerhetsdemonstrasjonen om bord før take-off er ikke betalt. Det samme gjelder når man ønsker passasjerer velkommen, rydder i flyet, gjør opp reisekassen, eller «enhver annen oppgave som selskapet krever», som det står.

Lønn utbetales «omtrent den 10. i hver måned». Det betyr nok en del Eurobonus i selskapskassen siden det er flere tusen ansatte og da betyr tid mange penger.

På den annen side er alt fravær ubetalt, også med legeattest etter sykefravær. Det samme gjelder når det er «stand-by hjemme» eller man ikke er lenger enn en time unna flyplassen. Må man vente på flyplassen betales det med 30 euro brutto for åtte timers venting. Alle utbetalinger skal gå til en irsk bankkonto.

Arbeidstiden er ikke presisert og Ryanair kan kreve at det arbeides når som helst og hvilken dag som helst. Overtidsbetaling er et fremmedord. Hvis fly er innstilt betales det ikke, og det betegnes som ubetalt fravær.

Det finnes en «bonus» og det er hvis ansatte får solgt mye fra bar- og spisevognen. Men bonusen er ikke fast, og kan variere eller helt bortfalle. Den gjennomsnittberegnes og hvis man selger mye i en periode, øker gjennomsnittet og bonus blir relativt sett lavere.

De ansatte må også selv betale for sitt flyplass ID-kort som er en betingelse for å slippe inn bak sikkerhetskontrollen. Blir de overført til en annen flyplass må de selv sørge for et nytt kort og betale for det. Selv uniformene blir de ansatte trukket for, 30 euro pr. måned i hele kontraktstiden.

Fagforeninger er det ikke snakk om. Alle avbrudd i arbeidet som skyldes en sosial konflikt eller streik, er oppsigelsesgrunn. Det er også et totalt hemmelighetsansvar som forbyr å si noe som helst om selskapet på sosiale medier, radio eller fjernsyn.

Den første «lønnsutbetalingen» var en nedtur. 20 flyturer pluss en stand by ga 348 euro netto, eller ca 3.300 kroner. Lønna er utbetalt med irsk skattetrekk. Forklaringen kom på neste lønnslipp hvor det sto: 30 euro trekk for uniform, 26 euro for håndveske, 191.17 euro for opplæring, og etter irsk skatt og trygdetrekk ble det 1.277,16 euro, ca 12.000 kroner netto. Nesten på nivå med en lovbestemt fransk minstelønn, men med helt andre arbeidstider. Det var da hun fant ut at de bare var betalt for flytid. Hun hadde jobbet 173 timer «duty period», men bare betalt for 121 timer i «flying time». 52 gratis timer til arbeidsgiver. Protestere? Bortkastet. Dette sto svart på hvitt i kontrakten som var underskrevet for lengst.

Ansatte i et eget selskap med navnet Crew Control kan ringe ansatte når som helst for å sjekke om de er «stand-by-klare». Da gjelder det å ha nett-dekning og strøm på telefonen. Ofte kan det være vanskelig å komme seg hjem fordi det er for langt unna i tilfelle oppkalling. Først når det siste flyet har tatt av og telefonen ikke har ringt, kan en slappe av. Svares det ikke på det andre anropet, er det å betrakte som fravær. De etterlater bare en beskjed på svareren: «Du har ikke møtt fram!».

Det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet i Frankrike. Husverter spør mistenksomt hvorfor arbeidskontrakten er på engelsk, og hvorfor hun ikke har en fast jobb, bare en korttidskontrakt på tre år. En utenlandsk bankkonto er heller ingen husleiegaranti.

Ryanair kan også flytte personal til andre flyplasser. Forfatteren av boka jobbet fast ut fra Marseille i Frankrike. En av hennes kollegaer ble på kort varsel sendt til Frankfurt i Tyskland for seks måneder. Seks måneder i kulde og regn og langt borte fra kjæresten. Det ble heller ikke betalt noe ekstra som kompensasjon for ulempen.

Salgsbonusen resulterer i en aggressiv markedsføring av mat og drikke. Og de som er best får ros og høy bonus. Problemet er at når bonusen som tidligere nevnt er basert på et gjennomsnittstall, krever det at man må øke salget for hver måned.

Sofia Lichani avanserte til crew-sjef, men gikk lei etter fem år. Hun regnet ut at hun hadde jobbet 5.000 timer i perioden 6. juni 2006 til 19. januar 2011, men bare blitt betalt for 3.700 timer. Dette kan leses rett ut av Ryanairs regnskaper som viser økende overskudd.

Knut Arne Sanden

LOs distriktssekretær i Brussel

Skriv en kommentar