Del

Få bransjer får mer juling enn luftfarten. Ikke bare fremstilles den som vår tids store miljøtrussel, men aktørene må i tillegg kjempe på tørre nevene om selv det minste markedsfragment. Er luftfarten virkelig et så ensidig fenomen som man kan få inntrykk av?

Dette er den første av to saker hvor vi undersøker luftfartens nytteverdi. Del to kommer i morgen.

Det er en gang sagt at den viktigste striden i enhver krig er kampen om det moralske høydedrag. Uten allmennhetens tilslutning til det man gjør er man dømt til å tape. Og få bransjer kjemper vel om det moralske høydedrag i større grad enn flyselskapene. Stempelet som miljøsynder er neppe til hjelp for en bransje som sliter med å overleve i utgangspuktet.

Men er dette hele sannheten? Vi har satt oss fore å belyse noen av luftfartens positive sider og faktiske samfunnsnytte. Kanskje er bildet atskillig mer nyansert enn vi er vant til å tenke på det?

Pionérene

wildbillhopson
William «Wild Bill» Hopson var en ekte helt av det gamle slaget. Hopson var opprinnelig taxisjåfør i New York, men begynte å fly post på kryss og tvers av USA i april 1920. Han logget tilsammen mer enn 4 000 flytimer, og tilbakela totalt en avstand på 660 000 kilometer. Hopson omkom under flyging den 18. oktober 1928. Foto: Smithsonian National post museum

Luftfarten har helt fra de første passasjerflyvningene vært en avgjørende faktor i å utjevne forskjeller, både sosialt og økonomisk. Med allmenn passasjertrafikk har verden blitt tilgjengelig for flere, på tvers av sosial status og plassering på kloden. Dette har hatt enorm innvirkning på mobilitet mellom arbeidsmarkeder, gjenforening og helse.
Helt fra de første postflyvningene begynte å gå over store landområder som tidligere var isolert, har flyet vært en livline mellom utkant og sentrale strøk. Korrespondanse, nyheter, næringsmidler og medisiner kunne plutselig leveres over det som tidligere var utenkelige avstander, og leveringen ble ofte gjort med livet som innsats. Tøffe piloter i nedisede, åpne fly, som navigerte visuelt langs landeveier og kyststriper, ofte uten andre tekniske hjelpemidler enn et enkelt kart, stoppeklokke og kompass, kjempet seg frem til utposter og menneskene som bebodde dem.

Heltene

Overraskende mye av pionértidens ånd er videreført helt frem til i dag. Ett eksempel er FNs World Food Programme (WFP), som organiserer akutte luftbroer til kriserammede soner. WFP mobiliserer en flåte fly innen 48 timer, og er dermed verdens viktigste og mest effektive nødhjelpsinstans. Muligheten for å droppe nødhjelp til områder som ellers er isolert langs landruter gjør WFP-flightene til hundretuseners ofte eneste håp i en beksvart situasjon

Massiv organisasjon redder liv

WFPs operative luftfartsinstans er UN Humanitarian Air Service (UNHAS), som I dag hare n flåte på hele 70 chartrede fly og helikoptre som står standby innenfor rekkevidde av spesielt utsatte regioner. Eierselskapene bak chartrene stiller ofte med svært fordelaktige goodwill-betingelser for å gjøre det hele mulig.

chad1973_twitter
Et av de første flydroppene som ble gjort i FN-regi var i Chad, som i 1973 var rammet av borgerkrig og hungersnød. Foto: WFP

UNHAS flyr ofte til steder ingen andre gjør for å redde liv, og de gjør mye mer enn å droppe sekker med korn i fallskjerm. I 2015 fløy UNHAS flere enn 285 000 humanitære passasjerer, fordelt på 19 ulike land. Medisinsk eller annen sikkerhetsmessig evakuering har reddet utallige liv og bragt splittede familier og venner sammen etter krig og forfølgelse. Til sammen ble det droppet 45 203 metriske tonn nødhjelp, og i ren nødcargo ble det fraktet 17 380 tonn gods. Ingenting av dette ville vært mulig hvis det ikke var for utviklingen i regulær persontransport, teknologisk utvikling av luftfartøyer og de ulike selskapenes velvilje.
guttsyria_wfp

________________________________________ __ __ __

Men vi behøver ikke dra ut i verden til de dystreste skjebner for å finne luftfartens viktige roller. Det er plenty eksempler fra vår egen dørstokk, og vi kan nesten garantere at det er mye du ikke visste om både norsk og nordisk luftfarts avgjørende stilling i samfunnet. Del to av denne saken, som omhandler hjemlige forhold, leser du i morgen.