Del

Oksygenmangel, eller hypoksi, som er den medisinske termen, er et reelt faremoment innen all flyging som foregår over en viss høyde. Sikker høyde for flyging uten oksygen er normalt satt til 15 000 fot, men under trening tas kandidaten gjerne høyere enn det i et trykkammer. Dette er for å være sikker på at hypoksiske symptomer inntrer slik at kandidaten lærer seg å gjenkjenne egne symptomer og dermed fatte korrekte tiltak.

oxygen_sivilRiktig kunnskap om oksygenbruk er viktig for både sivile og militære piloter.

Denne filmen viser en klassisk hypoksi i trykkammer. Kandidaten begyner snart å rote med selv de enkleste oppgaver, og han er ikke selv klar over at han er i en redusert tilstand. Overmot, følelse av beruselse og generell forvirring er vanlige symptomer.

I videoen simuleres eksplosiv dekompresjon (røyken man ser er mettet luft som kondenserer i trykkfall, altså damp), men normalt simuleres høyden ved gradvis trykkfall. Man får da ikke denne røykeffekten.

Tap av dømmekraft ved oksygenmangel er vanlig, og det kan også oppstå ved at oksygen i blodet fortrenges av gift selv om selve høyden gir nok oksygen. Det finnes eksempler på at eksoslekkasje har gitt piloter forgiftning gjennom den lukt- og fargeløse CO2-gassen. Dette kalles toksisk hypoksi.

 

Stort foto: Wikipedia