Del

Av: Yngve Laukslett, Leder Andøy Høyre

De aller siste brikkene i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) legges i disse dagene. Andøy Høyre er bekymret for en rekke forslag i regjeringens LTP, men særdeles forslaget om å legge ned Andøya flystasjon. Andøy Høyre har siden LTP ble fremlagt argumentert saklig mot regjeringens forslag og bidratt til å bringe ny faktabasert kunnskap i debatten. På denne måten har vi bidratt til at Høyre i Stortinget kan bidra til en forbedret LTP gjennom et bredt forsvarspolitisk forlik.

I innspurten til det Andøy Høyre håper blir et bredt forsvarspolitisk forlik, er det viktig at Stortinget gjøres oppmerksom på Andøya flystasjons viktige rolle i innenfor dagens forsterkningsplanverk.

Andøy Høyre vil påpeke at Andøya flystasjon alltid har besatt en viktig rolle ved mottak av allierte kampflyforsterkninger. Det er også et faktum at når Bodø Hovedflystasjon fases ut, så vil det i Nord-Norge være Andøya flystasjon som har størst kapasitet til å drifte høyintransitive kampflyoperasjoner.

Andøy Høyre er av mange veldokumenterte årsaker kritisk til regjeringens forslag om å legge ned Andøya flystasjon. En grunnleggende årsak til dette er at dersom Andøya flystasjon legges ned så medfører dette at Norge må gi avkall på betydelig mengder kampflyforsterkninger. Norge vil simpelt hen ikke vil ha en kampflybase for å betjene disse styrkene. Evenes flystasjon har ikke kapasitet til å betjene ytterlige styrker utenom allierte kampfly gjennom COB (Co-located Operating Base) avtalen med US Air Force, som i LTP forutsettes flyttet fra Bodø Hovedflystasjon til Evenes flystasjon.

Andøy Høyre mener at forsterkninger fra NATO er grunnmuren i Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi forutsetter derfor at forhandlingene mellom regjeringspartiene og opposisjonen registrer hvilke kapasitet dagens forsterkningsplanverk har og hvilke negative konsekvenser en avvikling av Andøya flystasjon vil ha for en fremtidig forsterkningsstyrke.

Andøy Høyre mener at en delt løsning mellom flystasjonene på Andøya og Evenes vil ivareta dagens og fremtidens forsterkningsplan. En delt løsning er det eneste som sikrer at betydelige mengder allierte kampfly kan deployere til Nord-Norge dersom det oppstår en sikkerhetspolitisk krise i nordområdene.

Andøy Høyre