Del

Norske myndigheter arbeider med å kunne inngå forhandlinger med amerikanske myndigheter om mer liberale flyvninger fra Norge til USA. Målet er at du skal kunne sjekke inn og tollklareres før du går om bord i flyet på Oslo Lufthavn. Dermed kan du gå av flyet i USA og gå rett ut i fri luft uten å måtte klareres. Til sammenligning blir det tilnærmet lik en reise mellom Tromsø og Oslo, sett bort fra reisetiden.

Det melder Dagens Næringsliv. For å få dette til må det gjøres noen endringer på terminalbygget i Oslo.

– Planene som var litt grovhogd for over ett år siden, er nå utarbeidet i detalj sammen med amerikanerne. Vi har nå et opplegg som både de og vi tror på, lokalt hos oss, sier Knut Holen, direktør for terminaldrift på Gardermoen, til NTB.

Dette vil si at det må gjøres fysiske endringer på Gardermoen.

– Dette blir ikke i forbindelse med den nye terminalen som nå står ferdig, men et annet byggetrinn. Vi er også avhengig av en prosess mellom norske og amerikanske myndigheter. Det er den vi venter på, sier Holen.

Fra før har Irland, som eneste europeiske land, denne ordningen. Slik det ser ut nå vil Arlanda i Stockholm komme Oslo i forkjøpet med samme ordning. Preclearance er det amerikanske uttrykket for denne ordningen.