Del

Nå foreligger Luftfartstilsynets arbeidsmiljøundersøkelse for 2015. Den viser blant annet at nesten 40 prosent av pilotene har gått på jobb selv om de følte seg for syke, og de færreste føler seg noen gang uthvilte nok.

 

Luftfartstilsynet fikk inn total 2 578 besvarelser fra både kabinpersonale og piloter i forbindelse med undersøkelsen. Den viser tildels dramatiske tall. Hele 39 prosent av pilotene og 59 prosent av kabinansatte rapporterer at de har gått på jobb to ganger eller mer de siste 12 måneder selv om de har følt seg så syke at de burde blitt hjemme.

ltlogo
Luftfartstilsynets undersøkelse viser at utmattelse er et problem i norsk luftfart. Grafikk: Luftfartstilsynet

«Når det gjelder fysisk arbeidsmiljø er det en stor andel piloter og kabinbesetning i fixed wing-sektor som rapporterer å være ganske eller svært plaget av søvnvansker som de mener helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Kabinbesetning utmerker seg med en høy andel nakke- og skuldersmerter relatert til nåværende jobb, med henholdsvis 22% som angir ganske plaget og 18% svært plaget. For korsryggsmerter og smerter i nedre del av ryggen er det ifølge rapporteringen en overhyppighet av piloter og kabinbesetning», sier rapporten.

På tross av de strenge hviletidsbestemmelsene som gjelder rapporterer kun 19 prosent av pilotene og 12 prosent av kabinbesetningen at de får nok hvile og søvn mellom arbeidsdagene.

Videre sier 34 prosent av besetningsmedlemmene og 21 prosent av pilotene at de regner med å søke ny jobb i løpet av de neste par årene.

Luftfartstilsynet presiserer at resultatene «må tolkes varsomt» takket være en svarprosent på ca. 50, men påpeker samtidig at dette er samme svarprosent som for levekårsundersøkelsen 2013, som inngår som referansegrunnlag for sammenligning med andre bransjer.

Stort foto: Illustrasjonsfoto
Foto: aca.or.at