Del

Det har opp igjennom historien eksistert – og nesten-eksistert – uhorvelige mengder eksperimentelle flymaskiner.

Her kan man se fem av de mer vellykkede. De representerer alle en utrolig spennende utvikling, selv om det nok er for optimistisk å tro at samtlige har livets rett på sikt.