Del

I dag skriver både NRK og TV2, der førstnevnte siterer sistnevnte, at EFTAs overvåkingsorgan ESA legger press på Norge for å få Super Puma-helikoptrene i lufta igjen. ESA stiller seg uforstående.

TV2 skriver i dag at nyheten om at ESA (Efta Surveilance Authority) forsøker å presse Norge til å slippe Super Puma i lufta igjen «sjokkerer flere nordsjøarbeidere».

annevest
– ESA har slett ikke øvet noe press mot Norge når det gjelder Super Puma. Hvor TV2 tar dette fra er ikke godt å si, sier kommunikasjonssjef i ESA, Anne M. Vestbakke til oss i dag. Foto: Twitter

Hva dette sjokket består i er ikke godt å si. Vi har spurt ESA direkte, og der kjenner man ikke til noe press:

– EFTAs overvåkingsorgan ESA har ikke fattet noe formelt vedtak om flyforbudet for helikoptrene EC 225 LP og AS 332 L2, og vi har følgelig ikke fremmet noe krav om at Norge må oppheve dette forbudet.

Dermed kan vi heller ikke se hvordan «ESA presser på for å få opphevet flyforbudet i Norge», slik TV 2 melder, sier den norske kommunikasjonssjefen i ESA, Anne M. Vestbakke, til Luftfart.Media i dag.

Vi har tidligere skrevet flere saker om hvordan EASA, som er den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen, har konkludert med at Super Puma kan fly under visse betingelser. Likevel har så langt både Norge og Storbritannia valgt å opprettholde flyforbudet for typen inntil det foreligger svar på dypereliggende årsak til blant annet Turøy-ulykken.

– Anbefalingene fra EASA gjelder for alle de 31 landene i EØS-området, og den videre håndteringen av dette blir det fremover opp til ESA å stå for.

Om Norge mener det trengs ytterligere sikkerhetstiltak på toppen av dem EASA anbefaler, kan norske myndigheter melde dem inn. ESA vil da vurdere slike nasjonale tiltak i samarbeid med EASA, avslutter Vestbakke.

Stort foto: Super Puma.
Foto: Theaviationist