Del

En kabinansatt ble alvorlig skadet om bord på et Airbus A332 tilhørende China Eastern tirsdag. Flyet var på vei fra Kunming i Kina til Sydney i Australia med 212 personer om bord. Maskinen var på vei ned gjennom FL200 mot Sydney da man entret et luftrom med svært mye turbulens.

Totalt ble syv personer skadet. Derav fem passasjerer og to kabinansatte. Den ene kabinansatte falt ned på et armlene på en stol, og måtte tas ut av tjeneste umiddelbart. Hun ble fraktet til sykehus etter landing 15 minutter senere, sammen med de andre skadde. Etter sigende skal kvinnen ha blitt liggende på sykehus etter at de andre ble skrevet ut.