Del

I disse dager er Norges nye redningshelikoptre  AW101 til testing i England. Helikoptertypen var utviklet av Agusta Westland, som i 2016 ble innlemmet i selskapet Leonardo-Finmeccanica. Om ikke lenge vil de første maskinene ankomme landet og starte utfasingen av  Westland Sea King som har vært i Luftforsvarets tjeneste i flere tiår. Når AW101 settes inn i full tjeneste vil det bli en helt ny hverdag for våre redningsmenn.

– AW101 er raskere, kan fly lengre og ha flere om bord. Det vil i sum bety at vi får redningshelikoptre som kan være mye lenger ute og redde folk enda lenger unna enn i dag, forteller prosjektleder i Luftforsvaret, oberst Helge Lolland i en pressemelding publisert av Forsvaret. 

Større rekkevidde

I tillegg til mannskapet om bord, vil AW101 kunne frakte opptil 25 nødstedte samtidig. Helikopteret vil derfor bli en enormt tiltrengt ressurs, spesielt til havs.

– Som det ser ut nå, vil AW101 ha omtrent fem ganger større rekkevidde enn Sea King, tilføyer Lolland.

Fortsetter under grafikken.

Slik ser AW101 ut på innsiden. Foto: Leonardo Helicopters
Slik ser AW101 ut på innsiden. Grafikk: Leonardo Helicopters

Helikopterets størrelse kombinert med lengre rekkevidde, vil øke den operative evnen. Dermed vil også sikkerheten til lands og til vanns bli bedre.

– Helikoptrene vil gi oss evne til å nå lengre og samtidig kunne søke i lengre tid i et område før vi må tilbake for mer drivstoff. Et større antall helikoptre (fra 12 til 16) vil sikre tilgjengelighet i større grad. Likevel må man vurdere i hvert tilfelle om det vil være behov for flere helikoptre i redningsområdet ved større ulykker, sier Lolland.

Her er en videopresentasjon med detaljer om det nye norske AW101. 

Innen tre år

Den første maskinen er ventet til Norge om ikke lenge. De 15 neste vil en etter en bli testet og klargjort for norske forhold, før de kan meldes klar til tjeneste.

– I overgangsperioden vil det bli mer arbeid for dem som er ved avdelingene til 330 skvadron, mens andre drar utenlands for opptrening og så videre innfasing her i Norge, forteller Lolland.

Innen 2020 er det ventet at alle maskinene er operative. De norske Sea King-helikopterne er bygget på Westland-fabrikken i England, på lisens fra amerikanske Sikorsky, som kalte modellen SH-3 Sea King.

AW101 i lyserødt er betydelig større enn forgjengeren Westland Sea King.
AW101 i lyserødt er betydelig større enn forgjengeren Westland Sea King. Grafikk: Leonardo Helicopters