Del

Flyvningen der en Norwegian-maskin ble stående mørklagt på rullebanen i Kristiansand ble utført av det slovakiske fly- og bemanningsselskapet Go2Sky.

– Vi har hatt en maskin som har blitt fløyet av Go2Sky-piloter i sommer og høst, men har ingen slike flygninger planlagt fremover, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til Luftfart.Media i formiddag.

 

I følge Sandaker-Nielsen ble motorene slått av mens pilotene ventet på klarering for avgang. Om dette betyr at flyet hadde begynt avgangsrullingen uten klarering i og med at hendelsen skjedde etter påbegynt akselerasjon, eller om flyet faktisk fikk ny avgangsklarering mens det fortsatt sto på rullebanen, får vi ikke svar på.

– Vi forstår at det kan virke skremmende at det plutselig blir mørkt i kabinen. Vi kan også bekrefte at da flyet kom opp i lufta, fløy det på lavere høyde grunnet en varsling om feil lufttrykk i kabinen, sier han.

 

20110818 Thursday MarCom Shoot OSL

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at han forstå at passasjerene opplevde hendelsen som ubehagelig. Foto: Norwegian
Motorfeil?

Vi spør om kabintrykket uteble på grunn av feil med motorene, og om denne feilen var grunnen til avbrutt avgang, men Norwegian vil foreløpig ikke svare på dette.

– Denne flygningen var en såkalt damp lease, som betyr at det er selskapet Go2Sky som gjennomfører flygningen på vegne av Norwegian. Det er deres ansvar å levere rapport til luftfartsmyndighetene, noe vi har fått bekreftet at er gjort, sier Sandaker-Nielsen. Han legger til at selv om kommunikasjonen ikke fungerte optimalt, viser Norwegians undersøkelser at det aldri var noen fare for passasjerenes eller besetningens sikkerhet.

 

 

 

Luftfartstilsynet er kjent med hendelsen

– Norwegian hadde leid inn fly og piloter fra det slovakiske selskapet Go2sky. Luftfartstilsynet har godkjent innleieavtalen og flyet fløy i Norge under Go2skys driftstillatelse. Slike leieavtaler er vanlig i luftfarten, også i Norge, fordi flyselskapene har behov for økt kapasitet, forteller avdelingsdirektør Jan Petter Steinland i Luftfartstilsynet.
Norwegian mottok en rapport om hendelsen fra Go2sky som var operatør av flyet.
– Norwegian har videresendt rapporten til Luftfartstilsynet til vår orientering. Vi ser til at Norwegian følger opp denne saken. Go2sky er et slovakisk selskap underlagt slovakiske luftfartsmyndigheter og det er de som har ansvaret for å følge opp selskapet (i henhold til felleseuropeiske regler). LT er kjent med at Go2sky har fulgt opp saken, sier Steinland, som legger til at dette er en svært uvanlig hendelse.

 

Norwegian ønsker ikke å svare oss ytterligere på hvor mange Norwegian-flyvninger som betjenes av det slovakiske selskapet, ut over kommentaren om at de ikke har konkrete planer om å bruke dem igjen med det første.

 

Vi har også bedt Avinor om informasjon om hendelsen, men henvises til Norwegian.

– Vi deler ikke slik informasjon, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud

 

Kabintrykk

I stor høyde er lufttrykket vesentlig lavere enn ved havnivå. Det betyr at all gass som fraktes til en gitt høyde vil ekspandere, og deltrykket av bl.a. oksygen vil falle. Et mye brukt bilde på trykkforskjell er værballonger, som må sendes opp med lite luft, men hvor den samme luften utvider seg med høyden og fyller hele ballongen.

For å motvirke denne forskjellen trykksettes kabinen til det som kalles kabinhøyde. Normalt ligger dette i et område som tilsvarer ca. 8 000 fot. På dette nivået er det et trygt miljø om bord, og grunnen til at det ikke settes til bakkenivå er at det da vil oppstå et for stort overtrykk innvendig sammenlignet med utvendig. I flymedisinsk sammenheng regnes trygg høyde uten ekstra oksygen eller trykksetting til ca 15 000 fot for friske mennesker.

pressure-control
Kabintrykkpanel i en 737-800 Foto: Wikipedia

 

Kabinen trykksettes gradvis med økende høyde ved hjelp av bleed air fra motorene. Hvis det er en svikt i air condition-systemet kan resultatet bli at kabinen ikke kan trykksettes riktig, og flyet må holde seg under 15 000 fot.

 

 

 

 

Den opprinnelige saken leser du her

Stort foto: Norwegian under avgang fra Kristiansand lufthavn Kjevik
Foto: Youtube