Del

Dette flyet var det tyske nasjonale flyselskapet Lufthansas første Boeing 707. Med denne maskinen tok selskapet skrittet inn i jet-alderen i 1960.

 

Lufthansa ble opprinnelig grunnlagt gjennom en sammenslåing av selskapene Deutsche Aero Lloyd (DAL) og Junkers Luftverkehr i Berlin i januar 1926 under navnet Luft Hansa. 6. april samme år startet trafikken, operert med en flåte på 162 fly av 18 ulike typer.

 

I 1933 ble navnet endret til Lufthansa.Med unntak av et fåtall ruter i Europa ble Lufthansas ruter innstilt under andre verdenskrig. I 1945 ble resten av trafikken innstilt og flyselskapet ble avviklet. Selskapet ble likevel ikke formelt nedlagt før i 1951.

lufthansagammellogoFakta:
Lufthansas logo ble designet av Otto Firlse i 1918, og forestiller en trane i flukt. Det sies at et av selskapets første fly lignet nettopp en stor trane.

 

1. april 1955 gjennomførte det nye Lufthansa førsteflyvningen med en Convair CV-340 Metropolitan fra Hamburg til München via Düsseldorf og Frankfurt am Main. Deretter begynte Lufthansa raskt å bygge opp sitt nye rutenett med utgangspunkt i Hamburg, som ble Lufthansas hjemmebase.

 

 

Kilder: Wikipedia. Lufthansa

Alle foto: Lufthansa