Del

Luftfartstilsynet offentliggjør i ettermiddag en uttalelse rundt hendelsen der en Norwegian-maskin, operert av mannskap fra Go2Sky, gikk i svart under avgang fra Kjevik lufthavn. Vi gjengir den her i sin helhet:

Hendelsen under Norwegians flyvning mellom Kristiansand og Oslo den 4. november var alvorlig, og skal ikke skje. Selv om det er de slovakiske luftfartsmyndighetene som har ansvaret for følge opp denne saken, vil norske luftfartsmyndigheter vurdere konklusjonene i saken og lære av den.

 

De siste dagene har den uvanlige hendelsen blitt omtalt i flere medier. Luftfartstilsynet får spørsmål om hva vi mener om det som skjedde, hva som er vårt ansvar og hva vi vil gjøre videre i denne saken. Siden flyet hadde Norwegians logo og farger og fløy på en av Norwegians ruter mellom to byer i Norge, er det forståelig at noen tror at Luftfartstilsynet har ansvaret for å følge opp hendelsen. Luftfartstilsynet er opptatt av alt som skjer i luftfarten innen det norske ansvarsområdet. Men oppfølgingsansvaret for selve hendelsen ligger hos slovakiske luftfartsmyndigheter.

 

Likevel er Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) i ferd med å gjennomføre forundersøkelse i denne saken. Saken håndteres på samme måte som om hendelsen hadde skjedd med en norsk lisens. Etter forundersøkelsen vil SHT vurdere om de skal iverksette full gransking av denne saken.

 

Avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Jan Petter Steinland, svarer her på noen sentrale spørsmål for å klargjøre ansvar og roller i denne saken.

 

Hvem har ansvaret i denne saken?

 

– Norwegian hadde leid inn fly og piloter fra det slovakiske selskapet Go2Sky. Flyet fløy i Norge på Go2Skys slovakiske driftstillatelse. Derfor har slovakiske myndigheter ansvaret for å følge opp Go2Sky i denne saken. Slike leieavtaler er vanlig i luftfarten, også i Norge.    Luftfartstilsynet har godkjent Norwegians innleieavtale med Go2Sky. Norwegian skal påse at Go2Sky oppfyller kravene i leieavtalen. Luftfartstilsynet kontrollerer at Norwegian faktisk gjør dette.

 

Hva skjer i saken?

 

– Norwegian mottok en rapport om hendelsen fra Go2Sky som var operatør av flyet. Norwegian har videresendt rapporten til Luftfartstilsynet til vår orientering. Siden Go2Sky er et slovakisk selskap, er det våre kolleger i Slovakia som har ansvaret for å følge opp selskapet i denne saken. Luftfartstilsynets rolle her er å følge opp Norwegian. Vi godkjente leasingen av fly og piloter, og sjekker opp med Norwegian at flygingen var i henhold til godkjenningen. Vi ser også til at Norwegian følger opp overfor Go2Sky. Mer overordnet vil vi i tillegg følge nøye med fremover, vurdere konklusjonene når de kommer og se om det er grunnlag for ytterligere oppfølging.

 

Hva mener Luftfartstilsynet om det som har skjedd?

 

– Dette er en alvorlig hendelse som ikke skal skje. Vi har stor forståelse for at situasjonen ble oppfattet som dramatisk. Det var ingen tekniske feil på flyet, men situasjonen eskalerte etter at avgangsprosedyrene ikke ble fulgt. Manglende informasjon til passasjerene forsterket åpenbart opplevelsen. Samtidig er det viktig å understreke at flyets varslingssystemer fungerte som de skulle, og det var ingen reell fare for sikkerheten til passasjerene.

 

Stort foto: Norwegian