Del

For EU blir det nå viktigere og viktigere med sikkerhet, også innenfor luftfart. Nå diskuteres det i EU-kommisjonen om det kan la seg gjøre å forby europeiske flyselskap å benytte flyplasser utenfor EU, som ikke tilfredsstiller unionens sikkerhetskrav. Det skriver Oslo Airports.

Angrep

Bakgrunnen for at dette er til vurdering, er at det fra tid til annen dukker opp trusler om terrorangrep mot flyplasser. Bare i år har europeiske lufthavner blitt angrepet to ganger. I Brüssel og i Istanbul.

– Vi undersøker muligheten for dette, men vi har ingen konkrete planer, sier Violetta Bulc. EUs transportminister.

200 utviste selskaper

I ti år har EU hatt en Safety List som inneholder en oversikt over hvilke flyselskaper utenfor EU som ikke får fly inn i Europa. Listen er på over 200 selskaper. Disse kan ikke fly til eller fra kontinentet, og dette skyldes stort sett manglende sikkerhetstilsyn fra sine respektive lands myndigheter.

– Lufthavnsikkerhet har topprioritet. EU ønsker å sikre at sikkerhetsnivået er høyest mulig for både passasjerer og borgere. En del flyplasser i andre deler av verden er nødt til å følge de internasjonale sikkerhetsstandardene som er satt for drift av flyplasser, ideelt sett bør de ha EU-standard sier Bulc