Del
Reell trussel mot sikkerheten, mener flere instanser.

Vi har tidligere skrevet flere saker om farene ved at piloter rett og slett ikke tør si fra om at de er syke, men går på jobb uansett i frykt for represalier.

E24 viser nå til en ny studie utført av London School of Economics og EUROCONTROL, som viser alarmerende tilstander i store deler av luftfarten.

Les også: Mye utmattelse i cockpit og kabin

Slik gjengir E24 funnene i rapporten:

• 45 prosent mener de får passende feedback når de stiller sikkerhetsrelaterte spørsmål.

• Halvparten synes ikke det er god kommunikasjon om sikkerhet i flyselskapene hvor de jobber.

• Kun 37 prosent har høy grad av tillit til ledelsen om sikkerhet.

• 46 prosent mener de nasjonale luftfartstilsynene tar sikkerhet alvorlig.

• 79 prosent av pilotene er ikke komfortable med å snakke med sin overordnede om risikosituasjoner de selv har kommet opp i.

• Og 58 prosent flyr selv om de er trøtte og utmattede.

Nesten 8 000 piloter har deltatt i undersøkelsen.

Les også: Deprimerte piloter får ikke hjelp

Det presiseres likevel at europeisk luftfart har svært god ulykkesstatistikk. Spørsmålet er om ansettelses- og arbeidsmodeller som nå vokser frem vil undergrave dette.

Dette er ikke en optimal tilstand for en pilot på vei til arbeid. Foto: Independent Pilots Assiciation / corbis

Både Norwegian og SAS har latt seg intervjue i E24-saken, og begge selskaper understreker at de tar situasjonen på alvor og følger nøye med på den.

– I enkelte europeiske land er det nå 50 prosent «pay to fly»-piloter. Fenomenet kan være farlig: Tenk deg at du har en million i studielån, og blir tilbudt fire måneders kontrakt hos et flyselskap, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til E24.

Luftfartstilsynet har ikke ønsket å uttale seg om saken.

 

Stort foto: Illustrasjon
Foto: dead-tired.eu