Del

I 1945 lå store deler av Europa i ruiner. Seks år etter at Hitler gikk inn i Polen og blodbadet startet på kontinentet, var det klart for å oppgradere hele den vestlige verdens forsvar. Også forsvaret i Norge skulle oppgraderes. Vi hadde flere skvadroner i Norge som var besatt med den britiske legenden Spitfire, men dens tid var i ferd med å renne ut. Utviklinga under andre verdenskrig hadde gått raskt, og det var på tide å fornye seg.

En av Norges kommende piloter på denne tiden var Eirik Sandberg. Nordmannen var født 26. mai 1918, og ved utbruddet av andre verdenskrig var han elev ved Hærens flyskole. Under krigen kom han seg til Little Norway, Flyvåpnenes Treningsleir i Canada. Senere ble Sandberg utdannet til å bli instruktør, og senere endte han opp som testpilot.

Sandberg gjennomførte flere tokt på bombefly, og senere ble han utnevnt til testpilot for den britiske flyfabrikken Handley Page, hvor han fortsatte å fly propellfly.

En de Havilland Vampire MK III, tilhørende 331-skvadronens C-flight på Gardermoen. Foto: Ukjent

Ved krigens slutt i 1945, vendte norske Spitfire-piloter i 331 og 332-skvadronene hjem. De ble overført fra britiske Royal Airforce til Royal Norwegian Airforce, med sine Spitfire-maskiner.  I 1946 ble Sandberg sendt til England hvor han ble satt til å delta på et opptreningsprogram for de Havilland Vampire MK I, og Gloster Meteor Mk.IV.  Sandberg likte best Gloster-maskinen, men på grunn av Vampires overlegenhet når det gjaldt manøvrering, ble den foretrukket av Luftforsvaret. Prismessig var den også langt hyggeligere for den norske økonomien på den tiden.

Vampire MK V i lufta. Foto: Ukjent

I 1948 kom Norges første Vampire-maskiner til landet. Ifølge forfatter Nils Mathisrud, var det Kjeller flystasjon som var mottaksbase for flyene, før de ble fordelt utover i skvadronene. Til Kjeller ble det først levert fire maskiner av typen Vampire MK III. På et senere tidspunkt ble dette oppjustert til tyve. I Norge var det 331-skvadronens C-flight som først ble utstyrt med denne maskinen. A- og B-flight i 331 måtte fortsette med Spitfire ennå ei stund. C-flight ble opprettet 10. mai 1948.

Etter en kort periode i 1946 som avdelingsleder for 335-skvadronen på Gardermoen, ble Sandberg kommandert til Kjeller som testpilot. Han fikk ansvaret for å innføre de nye jagerflyene i det norske Luftforsvaret i 1948. Norge fikk på et senere tidspunkt ytterligere 36 MK V-utgaver av Vampire, så Sandberg hadde sikkert nok å henge fingrene i, i disse årene. 336-skvadronen var den aller første flyskvadronen som kunne kalle seg rendyrket jagerflyskvadron. Da med en nyere versjon enn hva 331-skvadronen var utstyrt med.

Eirik Sandberg ble senere flyttet over til Luftforsvarets Stabsskole som studieleder fram til 1953. Hans karriere fortsatte i London i 1954 og 55, da som militærattaché. I årene 56-59 var han tilsatt som sjef ved Luftforsvarets flygeskole. Han var også innom Forsvarets høgskole, og Luftforsvarets Forsyningskommando ved Kjeller.

Norske Vampires i aksjon under et britisk flyshow.

Hans meritter innen Luftforsvaret førte han til slutt til Flyhavarikommiasjonen i 1969 hvor han ble utnevnt til formann. Der satt han fram til 1976. Oberstløytnanten ble pensjonert i 1983, og brukte mye av sin tid på Riksarkivet i Oslo. Han fikk flere utmerkelser gjennom sin karriere. Blant annet St.Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen, og det britiske Distinguished Flying Cross. Sandberg døde 13. desember 1995.

I registrene vi har klart å finne fram til, opplyses det at Eirik Sandberg, på tross av sine mange testflyvninger, kun var ute for ett mindre uhell. Det var nok forårsaket av ham selv. 11. juni 1948 skulle nemlig Sandberg teste en Spitfire mellom Kjeller og Gardermoen, etter at maskinen var utstyrt med nytt høyderor. Kanskje var han litt for opptatt med å følge med høyderoret. For da han skulle lande på Gardermoen hadde han helt glemt å felle ut understellet. Flyet seilet 500 meter nedover rullebanen før det stoppet opp. Bortsett fra en ødelagt propell, kom både flyet og piloten stort sett uskadet fra det hele.

KILDER:

Fly brukt av det norske Luftforsvaret

Historical Squadron

Wikipedia