Del

Westland Lynx-helikoptrene fungerte som Sjøforsvarets forlengede arm i årene 1981 til 2014, og var en uvurderlig og allsidig ressurs. Helikopteret kunne løse en rekke oppdrag, men en samlet vurdering gjorde at det til slutt ble satt på bakken for godt. Det er de nye NH-90 som skal overta helikopterets roller.

Her ser vi en norsk Lynx i full aksjon: