Havarikommisjonens luftfartsavdeling søker havariinspektør 

Del

 


SØK PÅ STILLINGEN HER

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgave er å utarbeide skriftlige rapporter om undersøkelsene.
 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser og utrykninger.
 • Innhente og analysere informasjon og data.
 • Etablere og utvikle kontakt med berørte parter og ulike fag- og forvaltningsmiljøer.
 • Stillingen kan inngå i egen vaktordning som godtgjøres etter særavtale.

Kvalifikasjoner

 • Må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Erfaring med relevant sikkerhetsarbeid fra luftfart er nødvendig.
 • Kompetanse og erfaring fra prosjektarbeid og -ledelse vil bli vektlagt.
 • Være tillitsvekkende, åpen, søkende og lærevillig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Sikkerhetsklarering må kunne gis.

Utdanningsretning

 • Teknisk naturvitenskapelig fagkrets, flyfaglig, adferds- og/eller sikkerhetsfaglig retning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, alternativt bred og solid luftfartsfaglig erfaring

Personlige egenskaper

 • Analytisk evne samt en strukturert og nøyaktig arbeidsform.
 • Løsningsorientert, egenmotivert, initiativrik og fleksibel.
 • Evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges, herunder kunne leve opp til SHTs verdier: troverdig, kompetent, nytenkende og medmenneskelig.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 0711 havariinspektør ltr. 68 – 78. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gode muligheter for kurs- og videreutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • IA-bedrift.
 • Flotte lokaler i Lillestrøm og gode personalordninger.

Andre opplysninger

 • SHT gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser.

Kontaktinfo:
Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen(+47) 995 27 405

 

SØK PÅ STILLINGEN HER.

 

Mob Image Banner 468 x 200