Del
Illustrasjonsfoto

Mye tyder nå på at det er slutt på ansettelsesforhold slik vi har kjent dem siden luftfartens begynnelse. Bruken av midlertidig ansatte akselererer voldsomt. Norsk Pilotforbund roper nå på ny varsko om sikkerheten.

 

– Vi legger ikke skjul på at sikkerheten er en kjepphest for oss, sier Petter Førde, leder i Norsk Pilotforbund. Forbundet er en organisasjon i Parat. Førde mener at luftfarten nå beveger seg stadig raskere bort fra en sikkerhetstenkning de fleste har tatt som en selvfølge – og at publikum lever i lykkelig uvitenhet om de mulige konsekvensene.

«I sitt tredje år siden oppstart omsatte OSM Aviation, som formidler innleid flymannskap, for 1,2 milliarder kroner. Bare i desember 2016 anslår selskapets administrerende direktør, ekspiloten Espen Høiby, at selskapet omsatte for opp mot 150 millioner kroner. Selskapet ønsker ikke gå ut med resultatet for 2016.» Dette skrev Dagens Næringsliv forrige fredag.

Espen Høiby har ofte vært i medienes søkelys, blant annet i egenskap av å være bror av Kronprinsesse Mette-Marit. Det er først og fremst som grunnlegger av OSM Aviation at han er fremtredende i bransjesammenheng.
Foto: OSM Aviation

I saken fremhever Høiby at OSM Aviation nylig nådde en avtale med den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF.
I avtalen, som betraktes som en stor seier for OSM Aviations troverdighet, heter det blant annet at OSM anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg og fremforhandle kollektive avtaler.

Er ikke dette bra da, Petter Førde?

– Vi opplever ikke at det stilles relevante spørsmål til selskapene som benytter seg av dette, sier Førde. – Avtaler og formuleringer er vel og bra, men se på den mye omtalte Kjevik-saken (les den her). Der inntraff en i luftfartssammenheng potensielt svært alvorlig hendelse med innleid mannskap og operatør. Likevel finnes det ingen instans i Norge som har ansvaret. All etterforskning skulle skje i Slovakia, og Luftfartstilsynet toet sine hender. I slike sammenhenger er det lite relevant om mannskapet har adgang til kollektive lønnsforhandlinger eller ikke, sier Førde.

Slik kan samarbeidet mellom Norwegian og OSM ta form i rekrutteringssammenheng.
Foto: OSM Aviation

Norwegian er en av de mest aktive brukerne av OSM Aviation, og eier 50 prosent av selskapet. Er det nå helt slutt på å ansette folk på ordinære kontrakter der i gården?

– En økende andel av Norwegians piloter og kabinpersonale vil være ansatt i OSM Aviation framover, sier Norwegian-talsmann Lasse Sandaker-Nielsen. – For oss er det viktig å tilby trygge og forutsigbare arbeidsplasser for våre medarbeidere. Kritikken fra fagforeningshold er velkjent og har ingen rot i virkeligheten. I Norwegian har sikkerhet aller høyeste prioritet og rapporteringsfrekvensen blant piloter er lik uavhengig av hvilket Norwegian-selskap man er fast ansatt i, sier han.

– Sikkerhetskulturen er grunnsteinen i et hvert flyselskap, sier leder i Norsk Pilotforbund, Petter Førde.
Foto: Privat

Norsk Pilotforbund er ikke overbevist:
– Når selskaper som Norwegian med alle midler unngår arbeidsgiveransvar og i stedet sprer eierskapet rundt på utallige datterselskaper må til slutt hver enkelt klare seg selv. Det sier seg selv at dette undergraver sikkerhetsarbeidet.

– Når Norwegian nå går så tungt inn i det renskårne bemanningsbyrået OSM får de et enormt ansvar for hvordan OSM skal utvikle seg for femtiden, fremholder Førde.

Årsaken til alt rabalderet er selvfølgelig økonomi. Betyr det at det vi ser fremveksten av er resultat av en fremprovosert krise?

– Problemet med flybransjen er at alle tjener penger unntatt flyselskapene, oppklarer Petter Førde. – Dette fører til en pressituasjon som til slutt går ut over sikkerheten. Taxfree og Narvesen skummer fløten, mens flyselskapene må leie inn piloter på lav lønn og til og med se på utflagging for å overleve. Oppå dette: flyseteavgiften, som ikke en gang går til miljøtiltak.

OSM-crew også i SAS?

Men må dette føre til at det er i den kritiske mannskapsfaktoren det kuttes i? Er selskapene sakesløse ofre eller selv de sterkeste pådriverne for løsninger som ikke har annen hensikt enn å øke bunnlinja?

– Flybransjen er ekstremt sikkerhetssensitiv, sier Førde. – Hva risikerer jeg som pilot hvis jeg varsler om noe? Mister jeg jobben, ringer de heller en annen friarbeider neste gang? Dette kommer under press når hver pilot – satt på spissen –  skal leie seg ut gjennom sitt egen enkeltpersonforetak, uten ryggdekning fra normale ansettelsesstrukturer.

Det ryktes også i luftfartskretser at også SAS vil ta ibruk OSM-crew på sine flygninger fremover, uten at dette er noe som Norsk Pilotforbund har konkret kjennskap til.

Stemmer dette? Vi spør Knut Morten Johansen i SAS:

Bruker dere OSM-piloter i dag?

– Nei

Når regner dere med at første OSM-pilot vil fly for SAS?

– Dette har vi ikke noe prinsipielt forhold til, så spørsmålet får stå ubesvart, siden jeg ikke vil spå om fremtiden.

 Driver SAS egen planlegging for eierskap i tilsvarende bemanningsselskap?

– Nei, dette er ikke noe vi ser på i dag, avslutter Knut Morten Johansen.

Tiår å bygge opp, én dag å bryte ned

Petter Førde, er virkeligheten så grim som man kan få inntrykk av? Vil ikke de fleste piloter og kabinansatte sette pris på å være fristilt fra de mer gammeldagse ansettelsesstrukturene?

– Det tar tiår å bygge opp sikkerhetskulturen i et selskap, men den kan brytes ned på en dag, sier Førde.
– Blant de mest sårbare faktorene er rapporteringsviljen hos den enkelte. Når du er på en midlertidig kontrakt og har en uke igjen, kanskje med en bonus i enden, kan det sitte langt inne å sette i gang en varsling av noe som er galt. Man vet man er alene, og da faller hele det fellesskapet som til sammen utgjør sikkerhetskulturen, mener han.

Og han legger til avslutningsvis:
– Arbeidsliv er arbeidsliv, også for piloter og kabinansatte. Det nytter ikke å komme i banken og be om boliglån når man skal stifte familie hvis alt man har å vise til er en rekke midlertidige kontrakter, kanskje til og med spredt over flere land. Og med en million i studiegjeld står man bakerst i alle køer. Er det en hverdag vi ønsker for piloten som skal fly oss neste gang?