Del
For å få disse nydelige – og ikke minst teknisk verdifulle – bildene, satte Boeing opp et helt nytt test range og ga fotooppdraget til en drone.
Det ser til og med ut som om flyet selv jubler i denne dusjen!