Del

Mens Norwegian opererer på Fort Lauderdale med direkterute til Oslo, har SAS fire ukentlige avganger fra Miami International. Mellom de to internasjonale lufthavnene er det en kjøretur på vel 30 minutter.

Mens vi klarte å oppdrive en billettpris hos Norwegian på 1620 kroner som minimum, opererer SAS med en billettpris på minimum 26.852 kroner – per person vel å merke. Himmelvid forskjell i pris per sete der altså. I en epost til Luftfart.Media sier Knut-Morten Johansen at prisene på SAS sin Miami-rute har vært nede i 3700 kroner. Johansen opplyser også at den dyre billettprisen er for Plus-rutene. Vi har likevel ikke klart å finne billigbilletter på noen flyvninger ut året hos SAS.

Men la pris være pris. Det Luftfart.Media oppdaget i våre søk, er at også skatte- og avgiftsnivået de to flyselskapene opererer med er helt forskjellig. På en enkeltbillett fra Fort Lauderdale til Oslo må du ut med 539 kroner i skatter- og avgifter til Norwegian. Vi foretok en stikkprøve fredag 7. april. Disse er inkludert i totalprisen på 1620 kroner.

Oppgitte avgifter hos Norwegian mellom Fort Lauderdale i Miami til Oslo.

På SAS’ rute fra Miami dagen før (vi måtte velge annen dato for å få direkterute), er totalprisen på 26.852. Herav 2354 kroner i avgifter. Av dette er 2115 kroner knyttet opp mot noe SAS kaller domestic/international fees.

Skatter og avgifter SAS – Miami – Oslo, direkte for én person.

Ulike avgifter

Vi ba kommunikasjonssjef Knut-Morten Johansen redegjøre hvorfor avgiftsnivået hos SAS er så mye høyere enn hos Norwegian. Vi presenterte Johansen for et annet priseksempel. Da med en mellomlanding på Gardermoen, og så videre til Evenes. Forskjellene er uansett like store for selskapene.

Knut-Morten Johansen i SAS.

– Dette kan sikkert se litt merkelig ut, siden skatter og avgifter til myndighetene selvsagt er like for alle selskaper som flyr på samme strekninger og flyplasser.

– Imidlertid er det ulik praksis mellom selskaper på hva man ønsker å spesifisere også av andre typer kostnader, tillegg og avgifter. I SAS kalles disse domestic and international fees som en fellesbetegnelse. Her kan for eksempel ulike typer miljø- og transportavgifter inngå.

Han presiserer at det vesentlige for kunden er at totalprisen vil være den samme uansett.

– Det er altså kun en spesifisering som ikke påvirker totalprisen på billetten. En billett blir ikke dyrere for kunden selv om det fremkommer et høyere beløp i spesifiseringen.

Epler og pærer

Johansen sier også at man ikke kan sammenligne to billetter på denne måten som Luftfart.Media har gjort.

– I eksemplene så er det en sammenligning av epler og pærer, hvor du har laveste pris, low fare uten bagasje osv. hos Norwegian, og stiller det sammen med Plus hos SAS med bagasje, FastTrack, lounge, setevalg osv osv.

– Du mener altså at Norwegian ikke viser dette beløpet på sine billetter? Når du nevner epler og pærer, så ser jeg ikke på totalprisen, for jeg regner med at avgiftene er konstante uavhengig av totalprisen. Stemmer ikke det?

– Hvis du ser bort fra myndighetsskatter og avgifter, så er svaret at enkelte typer tillegg/kostnader kan påvirkes av pris og produkt. Jeg er veldig redd for at du blander litt, sier Johansen.

På spørsmål om Norwegian skjuler prisene sine, svarer han:

– Når det gjelder ditt spørsmål om Norwegian ikke viser kostnadene, så er det jo slik at de selskaper som ikke spesifiserer dem og gjør det synlig, så ligger elementene likevel ikke inne i totalprisen. Det gjør det hos SAS også, selv om de er spesifisert. De kommer uansett ikke på toppen av billettprisen, og er av liten interesse og har ingen betydning for hva den reisende skal betale.

Snakker ikke om SAS

Vi kontaktet også Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian for å få hans synspunkter. Han sier følgende:

– Hos oss i Norwegian er opptatt av å synliggjøre hva kunden betaler for, enten det gjelder valgfrie tillegg som bagasje eller FastTrack, eller det som påkreves av myndighetene i form av avgifter. Oversikt over myndighetspålagte avgifter uavhengig om du reiser fra Oslo til Fort Lauderdale eller fra Bergen til Trondheim er spesifisert i bestillingen.

– Mener du at innbakt i SAS’ Domestic/Intl. så er det allerede innbakt bagasje, FastTrack, og setereservasjon?

– Nei, jeg sier ingenting om SAS. Bare hvordan vi gjør det i Norwegian. Hva de legger inn i den store «avgiftsposten» sin må de svare for selv.

Vi har sendt oppfølgingsspørsmål til Knut-Morten Johansen, der vi spør om vi får vite hva som ligger i denne posten. Han har foreløpig ikke svart på vår henvendelse. Vi kommer med oppfølger når svaret foreligger.