Del
Foto: NLA / Jan Fredrik Frantzen, UNN
Når crewet på luftambulansen velger landingsplass ved et skadested, må de hente inn og vurdere store mengder informasjon på kort tid: Værforhold, spenn og hindringer, gjenstander på bakken, topografi og mer.

 

Dette innebærer risiko. Etter havariet på Sollihøgda 14.januar 2014 rådet Statens havarikommisjon Norsk Luftambulanse til å ta tak i arbeidet med risiko knyttet til ukjent landingsplass. Med dette som bakteppe fikk en erfaren redningsmann ideen om en app til nødetatene, som ofte er viktige ressurser for luftambulansen ved landing, forteller Norsk Luftambulanse.

Foto: NLA

 

– I denne appen får man opplæring i å videreformidle vær og annen informasjon, velge ut og klargjøre en passende landingsplass, ta ned helikopter ved skadested, samt hjelpe crew på helikopteret til en effektiv omlasting/innlasting og trygg take off, sier Trond Vigerust.

Han er redningsmann i Norsk Luftambulanse AS, og står bak ideen til appen. Etter havariet ved Sollihøgda 14. januar 2014, der to besetningsmedlemmer mistet livet og en ble alvorlig skadet, rådet Statens havarikommisjon for transport Norsk Luftambulanse AS til å revitalisere arbeidet med å kartlegge og håndtere risiko forbundet med landing på ukjent landingsplass. Dette er et kontinuerlig arbeid, som appen er en del av.

Foto: NLA

Den gir omfattende informasjon om de aller fleste forhold man må ha kunnskap om for å kunne samarbeide godt med luftambulansen. Tanken er at den skal fungere som et læringsverktøy for nødetatene, med reelle scenarier og sjekkliste til bruk ute på skadested. Også ”mannen i gata” vil kunne ha nytten av appen.

Ingen standard opplæring

Kanskje det er mørkt, snøvær og dårlig sikt. Kanskje bålpanna er tent og vil velte når vinden fra rotoren treffer den, kanskje terrenget er bratt og veien krysses av umerkede kraftledninger. Dette er avgjørende informasjon for valg av landingsplass. Det er alltid besetningen i luftambulansen som har ansvaret for endelig valg av landingsplass, men personell fra ambulanse, brannvesen og politi kan være viktige hjelpere for dem som er i lufta. Nødetatene har imidlertid ulik opplæring, kunnskap og erfaring.

– Ansatte i politiet, ambulanse og brann får ikke systematisk og standardisert opplæring i hvordan de skal ta ned et helikopter og hvordan de kan vurdere hva som er relevant informasjon. For oss i luftambulansen er nødetatene på skadested en viktig ressurs, og vi ønsker å gi opplæring til mannskapene på bakken slik at vi kan samarbeide enda bedre når de skal hjelpe oss, sier Vigerust.

Slik laster du ned appen

Appen er finansiert av den ideelle organisasjonen Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som jobber for å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning og utvikling. Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier Norsk Luftambulanse AS, som flyr luftambulanse for helikopter ved ni av landets tolv baser. Appen er utviklet i samarbeid med selskapet Computas/Nyhetsgrafikk, og kan lastes ned gratis fra Google Play og App Store.