Del

Mange forbinder nok flyfabrikanten Antonov Design Bureau med store kolosser av noen fly. Ja, de har Antonov AN-225 og lillebroren AN-124 som titt og ofte dukker opp i forskjellige ærender på norsk jord. Spesielt AN-124 er ofte innom flere forskjellige lufthavner i Norge. AN-225 «Mriya» som er verdens største fly, ble bygget for å bære den russiske romfergen Buran.

Antonov 124-100 på Laksalv Banak tirsdag 16. august 2016.

225 er i realiteten en forlengelse av 124, og det eksisterer kun ett  operativt eksemplar av storebroren «Mriya». Selv om disse to transportflyene får veldig mye oppmerksomhet, har Antonov Design Bureau siden 1946 bygget en rekke flymaskiner. Det hele startet i Ukraina etter krigen, i datidens Sovjet. Det første flyet, AN-2, kom på vingene

AN-2 var det første flyet som rullet ut av fabrikken til Antonov i 1947.

AN-2 ble først laget for landbruket med tanke på sprøyting av åkre, men regnes i dag som et flerbruksfly. Det er benyttet både til militær transport, som ambulansefly, og skolefly. Til tross for sitt litt gamle utseende, var flyet svært høyteknologisk da det kom på vingene 31. august 1947. Flyet hadde elektriske slats, samt dobbeltspaltede flaps. Løftet til vingene var så bra at flyet kunne holde seg i lufta med en fart så lav som 55 km/t.

Etter AN-2 kom flyene fort ut av fabrikken. AN-2, AN-6, A-9, AN-2F, AN-2V, AN-8, AN-10A, AN-12 og A-11 ble alle utviklet de ti første årene i Antonovs levetid.

Se stor oversikt her. Trykk på bildet for større versjon.

En annet stor fugl Antonov er kjent for, er AN-22. Et turboprop transportfly i tungvektsklassen. AN-22 «Antei» kom på vingene første gang i 1965, og var tidenes største fly. Flyet har fire turbopropmotorer med kontraroterende propeller. Utviklet til det sovjetiske forsvaret. Det skulle frakte personell og utstyr for fallskjermjegerntroppene. Opp gjennom årene er det også blitt benyttet til humanitære formål. Blant annet har det bidratt etter jordskjelvet i Peru i 1970, og til nødhjelp i både Egypt og Syria. Til sammen er det bygget 68 utgaver av AN-22, og Anotonov avsluttet produksjonen i 1975. Da rullet hele 12 maskiner ut samme år, før «lysene ble slukket». I dag opererer det russiske flyvåpenet fem av disse maskinene, mens Antonov Airlines opererer én sivil maskin. Air Sofia har også en leaset AN-22 i sin flåte.

AN-22 var i 1965 verdens største flymaskin. Flyet har fire kontraroterende motorer. Foto: Dmitry A. Mottl

Men Antonov har ikke bare produsert militære transportfly opp gjennom årene. Vi kan forflytte oss til litt nyere tid, og dra fram AN-148. Et regionalt passasjerfly med plass til 85 passasjerer. Flyet kom på vingene i 2004, og Antonov har i ettertid videreutviklet dette til AN-158, både sivil og militær utgave. Originalen 148 har en rekkevidde på 4400 kilometer, og serieproduseres fortsatt.

Liker du denne reportasjen? Følg oss på Facebook!

AN-148, et av de nyere passasjerflyene til Antonov. Kom på vingene i 2004, og er senere videreutviklet til 158 med større kapasitet.

I 2009 ble flyfabrikken Aviant Kyiv Aviation Plant integrert i Antonov. Dette førte til større kapasitet for Antonov. De kunne strekke 148 opp til 158 med kapasitet til 99 passasjerer. Dette er et fly som også serieproduseres i dag. Den hittil siste modellen fra Antonov heter 178, og kom på vingene 7. mai 2015. Flyet leveres i flere konfigurasjoner. Herav privatfly, passasjerfly, eller for frakt. På plakaten som du kunne se over, vises kun flyvariantene fram til AN-148 som kom i 2004.

AN-178 kom i 2015, og leveres i flere forskjellige versjoner. Her er en militær utgave. Foto: Vasiliy Koba

Som et apropos, kan vi nevne at giganten AN-225 kun finnes i én eneste versjon. Ferdigstilt. Men på et enormt lager i Ukraina har det i mange år blitt oppbevart en flykropp som skulle bli versjon nummer to. Det har blitt skrevet at en kinesisk flyfabrikk har kjøpt denne flykroppen for å bygge den opp. Mer om det kan du lese her.

Liker du denne reportasjen? Følg oss på Facebook!

KILDER:

Antonov.com

Wikipedia