Del
Bodø lufthavn slik vi kjenner den kan være i ferd med å forsvinne til fordel for noe helt nytt. Foto: Avinor
Dersom Stortinget sier ja, vil ny lufthavn i Bodø  stå klar mellom 2024 og 2026.

Investering i en ny lufthavn i Bodø er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt for Avinor. Prosjektet forutsetter en betydelig ekstern finansiering. Ny lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, ter­minalbygg og nødvendige driftsfasiliteter for Avinor er anslått å koste mellom 4,5 og 5,0 mrd. kroner. Det skriver Avinor på sine sider.

Før planene kan bli en realitet, må flere rammebetingelser være avklart. Avinor sier også at både kommunen og Forsvaret må vise til godt planarbeid for at det hele skal gå opp.

Miljø-hodepine

For Forsvaret gjelder også et særlig ansvar for opprydding av miljøforurensing som har oppstått under årene med militær drift. Avinor går i meldingen ikke nærmere inn på hva denne forurensingen består i, men baneavisingsvæsken Urea har vært omstridt i lengre tid, og denne har vært aktivt brukt ved Bodø. Andre steder brukes Avinors egen AVIFORM til tining av banelegemet, en væske som har en mye mindre miljøpåvirkning.

Urea er et nitrogenrikt stoff som blant annet binder oksygen og fører til kvelning av oksygenavhengige organismer i f.eks. vassdrag.

Hvor avgjørende miljøaspektet er fremgår blant annet av at de estimerte kostnadene ikke inneholder utgifter til miljøsanering.
– Dette forutsettes dekket av Forsvaret, heter det i meldingen fra Avinor.