Del
Forsvarets Bell-412SP-helikoptere har i årevis i praksis hatt forbud mot å fly over sjø. Det skriver nettstedet Aldrimer.no.

Det er to årsaker til dette, skriver nettstedet. Det ene er at helikoptrene mangler IFR-instrumentering og derfor kun kan fly VFR. Dette gir seg også utslag i hvilke forhold maskinene kan fly i over land.

Det andre er at helikoptrene ikke har auto-hover. Dette medfører at for eksempel fast roping (nedfiring i tau) av spesialstyrker, for eksempel til marinefartøy i åpen sjø, er så risikabelt at det unngås i fredstid. Dette gir igjen sterkt redusert treningskvalitet for skarpere styrker, skriver Aldrimer.no.

I originalsaken kan du også lese hvordan Forsvaret kommenterer opplysningene.