Del
Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund går i rette med det han mener er en farlig utvikling i europeisk luftfart. Foto: Trond Isaksen / LO
Yngve Carlsen og Norsk Flygerforbund mener at situasjonen er kritisk og at luftfarten nå er ved et veiskille. Det samme gjør den nordiske samarbeidskomitéen SAMAK. Er løpet nå kjørt for luftfarten som anstendig arbeidsplass?

Det handler om ansettelsesvilkår, forutsigbarhet og rettigheter. Temaet er brennhett. Med fremveksten av stadig mer kreative løsninger, fremprovosert av en ekstremt konkurransepresset bransje, har ansettelsesforhold blitt et lett bytte.

– Luftfarten har opplevd betydelig vekst de siste tiår der omfattende liberalisering har medført økt tilbud, fallende billettpriser og større utvalg til glede for forbrukerne. Men baksiden av dette er at luftfartens ansatte blir salderingsposten – og betaler den høyeste prisen.
Det sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund.

Low Cost til høy pris?

LCC. Low Cost Carrier. En enkel forkortelse og et begrep som de siste årene har vært som bensin på bålet både i debatten om arbeidsforhold og i miljødebatten. Kjernen i LCC-konseptet er å tilby billigst mulig billetter til flest mulig. Slik skal markedspotensialet økes til å omfatte absolutt alle, og gjøre terskelen for reiser lavest mulig. Og det virker. Den som er i tvil trenger bare se på en av de mange trafikkovervåkingstjenenestene, der kartet er så spettet med flybevegelser at det ser ut som en levende maurtue.

Les også: 50 prosent «pay to fly»-piloter

Og selv om dette gir positive effekter, som for eksempel økt sosial mobilitet der penger ikke lenger nødvendig vis er et hinder for reise og forflytning, er det i mange sammenhenger også betraktet som et katastrofalt fenomen. Det er disse konsekvensene SAMAK nå har gått i dybden på.

Et anstendig arbeidsliv

 

Yngve Carlsen i samtale med sveriges statsminister Stefan Löfven under en pause i SAMAK-møtene.
Foto: Skjermdump NRK / Yngve Carlsen

– SAMAK er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjoner, forklarer Carlsen.
Et av SAMAKs mål er å utvikle morgendagens Norden gjennom samarbeid om nye tiltak for å sikre et anstendig arbeidsliv. Arbeidsgruppen, ledet av Danmarks tidligere samferdsminister Magnus Heunicke, var sammensatt av sentrale parlamentarikere, inklusive deltagere fra EU-parlamentet, samt de ulike Landsorganisasjoner. Carlsen og Norsk flygerforbund representerte altså Norge.

Les også: Deprimerte piloter søker ikke hjelp

– Å få anledning til å representere LO i SAMAKs arbeidsgruppe for luftfart har stor betydning for norske piloter, kabinansatte og øvrige i bransjen. Som LO-forbund jobber vi nå enda tettere overfor toppsjiktet av politiske beslutningstagere, og kampen mot sosial dumping er et samfunnsspørsmål på tvers av alle politiske retninger, sier Carlsen.

«Southwest har faktisk både bransjens mest fornøyde ansatte og svært fornøyde kunder»

 

Vekker internasjonal interesse

Det er stor interesse for SAMAK-rapporten også utenfor Norden, og arbeidsgruppen jobber videre med å kunne påvirke den felleseuropeiske luftfartsstrategien. Og det er nødvendig, mener Norsk Flygerforbund.

– LCC-selskapene og deres driftsmodeller har betydelige smitteeffekter som reelt sett kan medføre at hele bransjen til slutt ender med at atypiske ansettelsesformer, midlertidige ansatte, og nulltimerskontrakter blir normen, advarer Carlsen.

– Dette skaper selvsagt stor usikkerhet for de ansatte, men det er også verdt å understreke at det i tillegg er en betydelig trussel mot flysikkerheten.

37 kroner: magisk grense?

Det blir fort mye snakk om hva som er galt med mange av de nye strukturene i luftfarten, men er ikke dette en kamp mot en uunngåelig utvikling? Er det ikke slik at selskapene enten må tilpasse seg eller gå til grunne? Nei, mener Carlsen:

SAMAK ledes i år av partileder i Ap, Jonas Gahr Støre. Her med Yngve Carlsen og den ferdige rapporten.
Foto: Yngve Carlsen

– Dessverre er konkurransen i luftfart nå så beinhard at flyselskapene snur på hver krone. Nå har det også festet seg en oppfatning om at det ikke er mulig å operere med anstendige lønns- og arbeidsvilkår i luftfart og samtidig kunne tilby rimelige flybilletter. Dette er ikke riktig, sier han.
Analyseselskapet COWI har gjort en undersøkelse for dansk LO som viser at en prisøkning på bare 37 kroner pr. billett ville kunne medført helt ordinære lønns- og arbeidsvilkår for eksempelvis Ryanairs flygende ansatte.

– I mine øyne viser blant annet dette at det er fullt mulig å operere anstendig. Regulære ansettelser og arbeidsvilkår vil i tillegg være et konkurransefortrinn i rekruttering av gode og lojale medarbeidere, sier Carlsen.

Han legger til: – Når hele bransjen nå dras mot laveste tilbyder risikerer vi at europeisk luftfart ender opp som nok en bransje preget av sosial dumping, usikre ansettelser og midlertidig arbeid. Om det skulle bli en realitet har ikke bare bransjens ansatte tapt, men også det reisende publikum som følge av at flysikkerheten i ytterste konsekvens trues.

 Southwest får det til – men ikke vi

For det er faktisk mulig, fastholder Carlsen, og peker på relle eksempler på at en anstendig sosial profil og fortjeneste kan gå hånd i hånd.

– Verdens største lavprisselskap, Southwest Airlines, er kanskje det beste beviset på at det er mulig. Selskapet har faktisk både bransjens mest fornøyde ansatte og svært fornøyde kunder. Grunnleggeren av Southwest har bygget opp suksessbedriften med kullsviertro på at suksess skapes når alle i selskapet drar i samme retning, sier han.

Les også: Norsk luftfart, en vikarbransje

Det er nemlig ikke slik at Southwest representerer noe fremmed eller umulig. Likevel ser noe i filosofien ut til å ha gått tapt på reisen over Atlanterhavet:

– Southwest er basert på at fornøyde ansatte er nøkkelen til fornøyde kunder, som igjen er bra for bunnlinjen og dermed også for selskapets aksjonærer. I Europa har LCC-selskapene adoptert Southwests driftsmodell, men de kan dessverre ikke sies å ha samme syn på verdien av ansattes bidrag til bunnlinjen. Southwests suksess gjennom 40 år burde inspirere til etterfølgelse i Europa, sier Carlsen.

Nei, det skal ikke finnes smutthull

Hva selskapene faktisk gjør er vel og bra, men hva med regelverk og rammebetingelser? Er det realistisk å forvente at bransjen ikke benytter seg av de åpninger som finnes i loven, og at såkalt regelshopping alltid vil være en del av luftfarten?

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener europeisk luftfart nå står ved et høyst reelt veiskille, og at valgene vi tar i dag vil være avgjørende for fremtiden.
Foto: Trond Isaksen / LO

– Regelfundamentet er felleseuropeisk, og burde derfor i utgangspunktet gi gode muligheter for overordnet styring og kontroll. Dessverre har EU en svært liberal innretning der de fire friheter også får negative konsekvenser, påpeker Carlsen.
På toppen av dette har EUs medlemsland ofte ulike interesser, samtidig som verken trygde/skatterett eller arbeidsmiljølovgivning er harmonisert.

– I denne settingen har enkeltselskaper utnyttet muligheten til å skaffe seg et konkurransefortrinn. Konsekvensen av dette kan dessverre få utilsiktede og helt uakseptable konsekvenser for en bransje som til nå har vært et fyrtårn for både sikkerhet, anstendighet og kvalitet, sier han.

Carlsen mener også at nettopp et forum som SAMAK viser at det finnes bred politisk vilje til å forbedre regelverket på europeisk nivå.

Gulfstater med knusende økonomisk makt

Den økende markedstrusselen fra de såkalte Middle East 3 (Emirates, Ethiad og Qatar) utgjør ifølge Norsk Flygerforbund i tillegg en stor trussel for alle europeiske flyselskaper. Disse opererer med enorme tilskudd fra egne stater, og forrykker hele luftfartsøkonomien i Europa.

De tre gulfstatselskapene Emirates, Ethiad og Quatar har en kapitaltilgang man bare kan fantasere om i Europa. – Disse selskapene utgjør en så stor markedstrussel at vi ikke et øyeblikk kan gå på akkord med våre nasjonale regelverk om vi skal overleve, understreker Carlsen
Foto: Lee Abbamonte / Emirates

– Konsekvensene kan bli at hundretusener av arbeidsplasser i Europa forsvinner, samtidig som vi kan risikere at europeisk luftfart som overnasjonal, samfunnskritisk infrastruktur faller fra hverandre.

Og det er nettopp de konkrete forslagene til reguleringer som har vært SAMAKs oppdrag, og som fremgår av rapporten. Carlsen fremholder at de alle er viktige, men at det særlig er noen som tillegges ekstra vekt:

– Jeg vil spesielt peke på behovet for å få på plass regulering rundt ansettelse og hjemmebase. Videre må «nulltimerskontrakter» og ”Pay to fly”-ordninger forbys. Politikerne må faktisk ta inn over seg at vi ikke gråter for vår syke mor. Vår bekymring for flysikkerheten er reell. Dette understøttes av flere tunge vitenskapelige studier publisert i den senere tid, avslutter forbundslederen.

 

SAMAK-rapporten kan leses i sin helhet her.