Del

Det er enorme summer i sirkulasjon når Avinor pusser opp og bygger ut norske flyplasser.
Noen steder er man snart i mål, mens andre har langsiktige programmer. Her får du et innblikk.

 

Den følgende informasjonen er hentet direkte fra Avinors respektive prosjektsider.

Oslo Gardermoen

Utvidelsen ved Nye Oslo lufthavn representerer en videreutvikling av norsk byggeskikk, med utstrakt bruk av naturmaterialer og med enkle og nøkterne løsninger. Terminalen fremstår fortsatt som ett sammenhengende bygg ved at den nye delen har blitt en integrert del av opprinnelig bygg og har samme karakteristiske takform og volum.

Passasjerene har fått store vrimlearealer både før og etter sikkerhetskontrollen. Sikkerhetskontrollen  er utvidet med 12 nye sluser og er samlet i ett område. Passasjerene har kort gangavstand til både innlands- og utlandsfly. Det er lagt vekt på god tilgjengelighet og universell utforming. Servicetilbudet er utvidet med nye serveringssteder og flere og større butikker. Det har også blitt flere nye, godt plasserte toaletter og stellerom.

Pir nord innvendig
Foto: Nordic Office of Architecture

– Vi har ikke bygget en ny terminal, men utvidet den eksisterende ankomst- og avgangshallen. Den vil fortsatt fremstå som ett bygg ved at den nye delen er integrert i den opprinnelige, sier Avinor.

Endring for flyene også

Det blir også ny flyside i forbindelse med Pir nord. Det betyr endringer for taksebanene, som nå skal avgi plass til piren. Dermed kommer det nye baner, Papa / Victor, Romeo / Zulu, Yankee / Delta og Juliet / Whiskey.

Togstasjonen ligger nå sentralt i anlegget, mellom ny og gammel ankomst- og avgangshall, slik at gangavstanden blir kort for togpassasjerene. Den utvidede ankomst- og avgangshallen har fått samme karakteristiske takform og volum som den opprinnelige delen, og er på 52 000 m². Kapasiteten i avgangshallen har økt med 34 nye innsjekkingsskranker, såkalte walkthrough-skranker, som er mer effektive og fleksible. De gir også mindre kø. Tilbygget har også fått et helt nytt bagasjeanlegg.

 

Bergen Flesland

Dagens flyterminal ble opprinnelig bygget for 2,8 millioner passasjerer. Siden har den gjennomgått utvidelser og tilpasninger til dagens sikkerhetskultur.

I dag flyr mer enn seks millioner til eller fra flyplassen i løpet av ett år. Arbeidet med å utrede hvordan en kunne løse kapasitetsutfordringene i det åttekantede bygget, startet i 2008. Løsningen ble å bygge en helt ny flyterminal med større fleksibilitet og en skalerbar form.

Slik blir det seende ut på Flesland i stort perspektiv
Foto: Nordic Office of Architecture

Konsernstyret i Avinor vedtok i mars 2014 å fullføre utbyggingen, og 21. mai samme år la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen til det nye terminalbygget på Flesland.
– Den nye flyterminalen skal stå ferdig i august 2017, og vil effektivt møte behovene til Vestlendinger og Bergensere, næringsliv og reiseliv, forteller Avinor

Stavanger Sola

Sola-regionen opplever økt reisevirksomhet. I dag er det nesten dobbelt så mange passasjerer på Sola som det var i 2003.

– Da må flyplassen må bli bedre, større og alltid ligge noen skritt foran denne gledelige utviklingen. Det har aldri vært så mange reiser på Sola som nå – vi skal gjøre hver eneste en litt enklere. Ved å bygge en flyplass som blir akkurat passe stor, sørger vi for at vi kan fortsette med akkurat det, i mange, mange år fremover, sier Avinor.

Forbedret tilgang

Veier, parkeringsplasser og ikke minst tilrettelegging for kollektivtransport skal også bygges ut når flyplassen utvides. Høsten 2014 kom det tusen flere parkeringsplasser under tak i et kraftig utvidet og forbedret P-hus. Det finnes også sykkelparkering og ladestasjoner til elbil. Et helt nytt kollektivfelt skal gi busser og busspassasjerer en ekstra høy oppmerksomhet og prioritet på flyplassen – og gjøre det enda enklere å reise 100% kollektivt.

Sola lufthavn i dag. Store endringer er underveis.
Foto: Wiki commons

En av de største forbedringene for busspassasjerer er at holdeplassen nå kommer rett utenfor inngangen til terminalbygget.

Hver dag de nærmeste årene vil det skje ting på flyplassen. Innsjekkingen, sikkerhetskontrollen, avgangsområdet, spisesteder, barer og butikker, toaletter og stellerom, ankomsthallen, bagasjehåndtering og helikopterterminalen skal alle forbedres og oppgraderes.

Bodø

​Avinor Bodø lufthavn har fått på plass et nytt driftsbygg som understøtter et kompakt driftskonsept, og blir et godt grunnlag for å levere gode tjenester til samarbeidspartnere, flyselskaper og passasjerer ved Bodø lufthavn.
Bygget skal huse plass-, brann- og redningstjenesten ved lufthavna. Driftsbygget er på totalt 2281 m2 og har en grunnflate på 1669 m2.

Bodø Remote Tower Center (RTC) er et fjernstyrt tårnsenter som skal levere informasjons- og innflygingtjeneste til flere av Avinors regionale lufthavner. Fjernstyrte tårn, eller Remote and Virtual Towers, er et moderne konsept hvor man kan drive flysikringstjenester til lufthavner fra et tårnsenter lokalisert et annet sted en selve lufthavnen.

Bodø i dag. Utbyggingen preges av nytt driftsbygg og avanserte fjernstyrte tårnløsninger.
Foto: Avinor

Bodø Remote Tower Center er lokalisert i Bodø og forventes å være i operativ drift i løpet av 2017.

Fjernstyrte tårn

Bodø Remote Tower Center prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom aktørene Avinor Flysikring AS, Kongsberg Gruppen og Indra Navia. I august 2015 inngikk Avinor AS og Kongsberg Gruppen en kontrakt for leveranse av et antall fjernstyrte tårn verdt 400 MNOK. Leveransen inneholder en komplett løsning for fjernstyring av tårntjenesten ved flere lufthavner fra ett kontrollsenter.

Slik kan en fjernstyrt tårnløsning se ut fra operatørens plass.
Foto: Indra Navia

Avinor har tidligere besluttet å investere i fjernstyrt tårntjeneste for opptil 15 lufthavner, fra et tårnsenter lokalisert i Bodø. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner. Avtalen mellom Avinor og Kongsberg er den mest omfattende satsing på fjernstyrte tårn som noensinne er lansert innenfor internasjonal luftfart. Kongsberg Gruppen er hovedleverandør i tett samarbeid med partner Indra Navia AS. Senteret eies og drives av Avinor.

Tromsø Langnes

Avinor satser i nord og ønsker å starte det storstilte utbyggingsprosjektet ved Tromsø Langnes allerede høsten 2017.

Etter planen skulle terminalprosjektet starte i 2021, men nå ønsker Avinor å fremskynde prosessen.

–  Vi ser at behovet for ny terminal er prekært, og ønsker derfor å sette i gang prosessen så fort som mulig og ikke vente til 2021, forteller divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.
Terminalen blir en kombiterminal for innland og utland og kostnaden er estimert til rundt 300 millioner kroner.

Dette er Tromsø i dag, men nå er planene for utbygging fremskyndet til å starte i år i stedet for i 2021.
Foto: Wiki commons

– Vi holder oss til løftet gitt i vår Nordområdestrategi i 2014, nemlig å øke kapasiteten for internasjonal trafikk til og fra Tromsø. I Tromsø ser vi på sikt et stort potensiale, blant annet for interkontinentale sommerruter til New York og Tokyo, og da er det viktig å sikre god standard og kapasitet, forklarer Snekkerbakken.

Siden terminalbyggingen muligens blir fremskyndet, vil midlertidig ombygging av gammel utenlandsterminal ved Langnes ikke iverksettes.

 

Kilde: Avinor