Del
Et svensk og et norsk flyselskap konkurrerer nå om ny milliardkontrakt i helseforetakenes ambulanseflytjeneste. Konkurranseformen er anbud med forhandling på pris og kvalitet.

– Begge selskapene flyr ambulansefly i dag, og tar nok med seg denne kompetansen inn i prosessen. Reell konkurranse betyr erfaringsmessig at prisen presses ned og kvaliteten opp på de tilbudene vi får inn. Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Viktig anskaffelse

Ambulansefly er ofte beste og eneste løsning når pasienter må bringes raskt og sikkert over lange avstander. Flyene øker også effektiviteten til de store og spesialiserte sykehusene ved å fly ferdigbehandlede pasienter hjem til sine lokalsykehus. All luftambulanse i Norge er betalt av de regionale helseforetakene. Den praktiske driften av fly og helikoptre utføres av eksterne flyselskap på kontrakt. Dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året.

Selskapene som konkurrerer om kontrakten er:

  • Babcock SAA FW AB (Sverige)
  • Lufttransport FW AS (Norge)

Selskapenes kompetanse, økonomi og robusthet vurderes som solid nok til at de kan tildeles en så viktig samfunnsoppgave.

Strenge krav

Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmenn og tekniske tjenester. To fly er dagfly, resten har heldøgns beredskap alle dager i året. Flyene skal ha avansert navigasjonsutstyr og avansert medisinsk innredning. Det kreves også robuste bakvaktsordninger og reserveflyløsninger som skal gi minimalt med driftsavbrudd.

Avgjøres i sommer

Det er Luftambulansetjenesten ANS og Sykehusinnkjøp HF som gjennomfører anskaffelsen. Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt i juni 2017.  Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019. Kontrakten har varighet til 2025 med mulig forlengelse til 2030.

Foto: Eivind Bø / Luftambulansetjenesten

– Sykehusinnkjøp HF har god kompetanse og bred erfaring med store offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsen er omfattende og kompleks, og det er avgjørende at vi er nøyaktig og grundig i hele prosessen. Dette er viktig for at både oppdragsgiver og tilbydere skal føle seg trygg på at de får en profesjonell og rettferdig behandling, sier prosjektleder for anskaffelsen, Runar Rushfeldt Hanssen.