Del
Foto: Avinor
Det har over tid vært et ønske om å drive Haugesund lufthavn utenfor Avinor-modellen. Lufthavnen legges derfor ut på anbud, men før en løsning kommer på plass må det drives med en overgangsordning.

 

– Haugesund lufthavn er viktig for regionen, og regjeringen vil bidra til at lufthavnen kan utvikle seg videre. Vi vil derfor legge til rette for ønsket om å teste ut en annen driftsmodell, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Haugesund lufthavn er viktig for regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Foto: Frp

Departementet ber derfor nå Avinor om å legge til rette for en overgangsordning. Det er en såkalt tjenestekonsesjonsmodell det nå tilrettelegges for. Det betyr at Avinor blir stående som lufthavnens eier, mens ulike private tilbydere sørger for driften, deriblant drift og vedlikehold.

Lokale drivere vil stå fritt til å fastsette avgifter, og det vil derfor ikke gis statlig tilskudd til driften. Lufthavnen må dekke Avinors utgifter gjennom et årlig tilskudd, skriver Regjeringen.

Overgangsordningen skal være på plass innen 1. mail 2017.