Del
Nå vil EU bruke lovverket mot gigantselskaper som truer europeisk luftfartsbransje.

Den økende markedstrusselen fra de såkalte Middle East 3 (Emirates, Ethiad og Qatar) har lenge vært et hett tema i europeisk luftfart. Blant andre Norsk Flygerforbund mener at disse utgjør en stor trussel for alle europeiske flyselskaper. Selskapene opererer med enorme tilskudd fra egne stater, og forrykker hele luftfartsøkonomien i Europa.

Vil lukke muligheter for å jevne ut konkurransen

I et utkast som skal være sett av blant andre nyhetsbyrået Reuters skal nå EU-ledere ta helt nye grep for å sikre en rettferdig konkurranse mellom europeiske selskaper og gigantene fra Midt-Østen. Det er særlig smutthull som brukes for å omgå Open Skies-avtalen som nå søkes tettet.

Les også: Asiatisk offensiv – endgame for europeisk luftfart?

Det kan se ut som om det er slutt på EUs tålmodighet med gulfstatenes muskelmetoder mot europeisk luftfart. Nå beredes grunnen for lovendringer.
Foto: Wiki commons

Blant tiltakene skal det finnes utkast til bestemmelser som stopper fordeler gitt ved ulovlige statssubsidier – en faktor som er særlig aktuell i gulfstatene – innenfor tildeling av slots, bakketjenester, handling, lufthavnavgifter og drivstoffleveranser.

Forslagene forventes å skape økt spenning mellom de europeiske selskapene og Middle East 3, skriver avisen Herald Sun.

If you can´t beat them, join them?

EU-kommisjonen har måttet tåle kraftig kritikk for sin uvilje med å gjøre noe med problemet. Særlig hardt press har Frankrike og Tyskland øvet for å få lovforslag på bordet.

Lufthansa er så langt eneste selskap som har gått så langt som å søke beskyttelse ved å samarbeide direkte med én av konkurrentene, Ethiad. Dette grepet har vært fremhevet som en ren overlevelseshandling som har understreket alvoret for et av europas mest tradisjonstunge flyselskap.

Det er nå mye som tyder på at EU-kommisjonen har lyttet til klagene, og at mottiltak er under oppseiling.