Del
Foto: Avinor
NRK: EU ønsker å skjerpe kravene til reiser inn til Schengen-området. Nye regler vil gjelde reisende fra land utenfor EU / EØS. Men hva vil da skje med køene på Gardermoen?

– Politiet opplyser om at de på Gardermoen er underbemannet med ca. 50 stillinger i dag. Hvordan vil det da bli om nnreisebestemmelsene og passkontrollene blir enda strengere? Det sier direktør Torbjørn Lothe til NRK.

– Vi frykter at enda lengre køer vil kunne bremse hele aktiviteten ved OSL, sier Torbjørn Lothe.
Foto: Twitter

De nye reglene som EU ønsker innført ligner de som gjelder for USA i dag. Innreisetillatelsen søkes elektronisk, og reisen til et Schengen-land skal koste 5 Euro, skriver NRK. NHO Luftfart frykter en slik praksis vil bety enda lengre køer på et allerede overbelastet Gardermoen.

I tillegg vil EU gjere som USA har gjort, og krevje at ein søker om innreisetillatelse elektronisk og betaler 5 euro for å fly til land innanfor Schengen. Dette vil gjelde såkalla tredjelandsborgarar, alle som kjem fr¨å land utanfor EU/EØS-området, men som ikkje treng visum.

Dette vil føre til ein tydeleg skjerpa kontroll, som vil bety enda lengre køar i det politiet og NHO Luftfart meiner er ein allereie overbelasta passkontroll på Gardermoen.