Del
Traséen er der merket som blå linje på kartet.
Masfjorden kommune og BKK Nett varsler om lavtflyging med helikopter langs en trasé fra Modalen til Mongstad onsdag formiddag.

 

 

PDF.-plakaten for befaringsflygingen (ikke link)

BKK Nettbygger en 420 kV kraftledning mellom Modalen og Mongstad, og som en del av prosjektarbeidet utføres en helikopterbefaring av traséen den 8. mars. Lavtflygingen finner sted mellom klokken 10:30 og 13:00, og det varsles om en del støy. Berørte bed sette seg inn i forholdsregler for bl.a. husdyr på prosjektets nettsider.