Del
I 2006 brant et UPS cargofly i Philadeplphia. Frakt av litiumbatterier skal ha vært en medvirkende årsak til utfallet av brannen. Ingen ble skadd. Foto: NTSB
Det er ikke mer enn et år siden den amerikanske regjeringen gikk offensivt ut for et internasjonalt forbud mot massetransport av oppladbare batterier på fly. Nå kan Trump-administrasjonen reversere mye av arbeidet.

 

Oppladbare Litium-Ionebatterier utgjør nemlig en reell brannfare om bord i fly, en fare som blir vesentlig større når de ligger sammenpakket under massetransport. Det er selvantenning som er den store skrekken. En batteribrann vil i verste fall kunne ta et stort fly ut av himmelen på kort tid.

Litiumbatterier brukes i svært mange sammenhenger. I store samlinger kan de skape nesten ukontrollerbare branner.

– Risikoen er reell og akutt, sa Angela Stubblefield, en representant for amerikanske luftfartsmyndigheter, den gang for et år siden.

I dag kan det se ut som om denne advarselen har mistet sin kraft. Nye sikkerhetsbestemmelser er nemlig i ferd med å måtte gi tapt under Donald Trump, og administrasjonens iver etter å fjerne de hindringer som oppleves som kneblende på den frie markedsøkonomien. Det skriver Washington-nettstedet Herald Net.

ICAO har satt standarden – de fleste land følger den

ICAO forbød i fjor flyvninger med massetransport av Litium-Ionebatterier på internasjonale flyvninger nettopp av sikkerhetsgrunner. I de tilfellene der slike batterier fraktes i det hele tatt kan de aldri være ladet til mer enn 30 prosent. Dette anses å være et ladenivå som begrenser muligheten for brann.

 

Trump-administrasjonen er svært opptatt av å fjerne hindringer for næringslivet. Det har nå nlant annet gitt seg utslag i frysing av en rekke regelforslag, blant annet fra ICAO

Som resultat av dette har de fleste land verden rundt innført den internasjonale standarden også på innlandsflyvninger. Obama-administrasjonen så på muligheten for å gjøre det samme, ved å papirfeste regelverket for å gjøre det bindende. Men, etter at Trump inntok Det Ovale kontor 20. januar, signerte han en presidentordre som frøs alle slike nye regulativer. Det betyr at både passasjerfly og cargoselskaper står helt fritt til å gjøre denne type frakt på innenlandsflyvninger.

En kjempeindustri

Batteritypen brukes i en lang rekke produkter. Du har dem i mobiltelefonen og i datamaskinen din, og de finnes også i elbiler.

Siden 2006 har tre cargofly blitt ødelagt, og fire piloter har mistet livet, i branner som beviselig ble startet av eller forverret av slik batteritransport.

Elektriske Buddy-biler fraktes med Norwegian. Illustrasjonsfoto: bildet eller selskapet har ingenting med farlig transport å gjøre.

– Litiumbatterier er vanlig forbruksvare i mange husstander. Mobiltelefoner, barneleker, små batteridrevne transportmidler som enhjulinger og til og med biler kan være drevet av litiumbatterier. Det mange ikke vet er at batteriene – på grunn av sine egenskaper – kan utgjøre en risiko om bord i fly dersom de ikke behandles korrekt, bekrefter flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, Ståle Rosland, overfor Luftfart.Media.

Han understreker at transport av batterier i seg selv selvfølgelig ikke er ensbetydende med brann:

– Den typen litium batteriene som brukes mest er mer utsatt for støt og belastninger som i verste fall kan føre til kortslutning og selvantenning. En slik type kjemisk brann kan nesten ikke slukkes, men må isoleres og brenne ut kontrollert, forteller han.

Håndterbart i kabin

Batteribranner der enkeltinnretninger, for eksempel telefoner har vært kilden, er ikke ukjent i luftfarten, men slike branner er heldig vis normalt helt håndterlige – rett og slett fordi de oppdages raskt. Det betyr selvfølgelig ikke at de er ufarlige.

En batteribrann i flykabinen er potensielt farlig, men vil raskt kunne håndteres sammenlignet med cargo-brann.

– I kabinen vil en slik brann bli oppdaget, og man vil kunne håndtere den ved å legge gjenstanden i en metallbøtte med et vått pledd over. En slik mulighet har man ikke hvis brannen oppstår i et lasterom under passasjerkabinen. Der vil den vil kunne utvikle seg til en stor brann og komme ut av kontroll. Derfor må varer med slike batterier tas med i håndbagasjen, forklarer Rosland.

Et begrenset spørsmål i Norge

Det er som nevnt tidligere i saken ICAO som definerer hva som er farlig last, og det finnes klare retningslinjer for hvordan slik last skal håndteres.

I Norge er spørsmålet om transport av Litium-Ionebatterier på fly et begrenset tema. Grunnen er at vi ikke har noen rene fraktoperatører som driver med slik massetransport.

– Både ICAO og EASA har diskutert å foreslå totalforbud av flyfrakt av litium-ionbatterier, men dette er det ikke konkludert på enda. Med tanke på hvor mange innretninger som er avhengige av slike batterier, er det ikke noe enkelt spørsmål å håndtere, sier Rosland.

Ikke forbudt her hjemme

Enn så lenge er det tillatt å massetransportere Litium-Ionebatterier på fly i Norge.
– Men massetransport kan kun under spesielle omstendigheter være tillatt på cargoflyvninger, sier Rosland.

Det er derfor ingen grunn til å frykte at man som passasjer vil kunne havne på et fly i Norge som bærer farlige batterier stuet i lasterommet.

 

Lurer du på hva som gjelder?

Her er noen tips om hva som er lov og ikke lov å ta med om bord. Følgende kan tas med i håndbagasjen:

  • Bærbare elektroniske apparater med litium-metall eller litium ionebatterier, som bærbare PC-er, videokamera, mobiltelefoner, med mer, til personlig bruk.
  • Bærbare medisinske elektroniske apparater (defibrillatorer, pusteapparater, med mer) som inneholder litium-metall eller litium ionecellebatterier. Det er begrensninger på typer batterier og hvordan disse skal sikres. Man må få tillatelse fra flyselskapet for å ta disse med.
  • Reservebatterier til elektroniske apparater med litium-metall eller litium ionebatteri. Hvert batteri må være beskyttet mot kortslutning.
  • Det gjelder egne regler for litium ionebatterier som overskrider 100 Wh
  • Sendes i innsjekket bagasje
  • Og dersom du vil ha med flere enn to reservebatterier.

 

Passasjerer som er i tvil om hva som kan tas med på fly kan finne mye informasjon på Luftfartstilsynets nettsider, eller de kan spørre sitt aktuelle flyselskap direkte.