Del
Britene har som kjent bestemt seg for å tre ut av EU, og den såkalte artikkel 50 er vedtatt. Når løsrivelsen blir et faktum må flere flyselskaper gjøre større endringer.

 

I britisk luftfart er det nå reell frykt for arbeidsplasser. Grunnen er at når Storbritannia nå trer ut av EU, vil de ikke lenger nyte godt av medlemslandenes betingelser for luftfart.

Det vil si; for å kunne fortsette å fly i Europa på samme betingelser, må selskapene underkaste seg felleseuropeiske krav, skriver The Guardian.

EU-ledelsen har advart selskaper som easyJet, Ryanair og British Airways om at de vil bli nødt til å flytte sine hovedkvarter til et unionsland og i tillegg selge eierandeler til europeiske kjøpere. Det er nemlig et krav om at europeiske eiere har interesser i operasjonene om de skal få lov til å virke innenfor den europeiske unionen.

Både easyJet og Ryanair er blant selskapene som har fått klar beskjed om at hovedkvarterene nå må flyttes ut av Storbritannia og inn i EU.

Britiskregistrerte selskaper vil dermed møte nye krav og utfordringer i en allerede presset bransje. Utenforskapet gjør Storbritannia formelt til en løsrevet øy i fellesskapet, og flyselskapene er blant de som nå raskt må klare omstillingen for å holde hodet over vannet.