Del
Da Trump-administrasjonen i forrige uke innførte forbud mot flere elektroniske innretninger i håndbagasje, ble det uforvarende gitt en stor konkurransefordel til europeiske og amerikanske flyselskaper.

 

Totalt 10 flyplasser i muslimsk-dominerte land nektes nå å slippe PC-er og lignende enheter inn i kabinen under flyging. Grunnlaget for forbudet er etterretning om at ekstreme grupperinger har utviklet terrormetodikk der vanlige elektroniske enheter brukes som medium.

Svært få flysikkerhetsspesialister mener at et slikt forbud reelt vil redusere terrorfaren, men uavhengig av dette har forbudet én konkret effekt; det hemmer tilbudet til The Middle East 3, eller bare ME3. ME3 utgjøres av kjempeselskapene Qatar, Emirates og Ethiad, klassiske langdistanseaktører som er avhengige av å kunne tilby sine passasjerer et godt arbeidsmiljø om bord.

Rå luksus og tilsynelatende utømmelige krigskasser takket være «rike onkler» ser ut til å kjennetegne ME3-selskapene.
Foto: Ethiad Air

15 timers flight uten å kunne jobbe på PC eller Tablet er lite attraktivt for de fleste reisende som trenger en grad av arbeidsfrihet – det vil si ganske mange, skriver nettstedet Madison Business.

Hovedfienden er midlertidig hemmet

ME3 er utpekt som hovedfiende for mange nasjonale selskaper, både i Europa og på kontinentet. Grunnen er at disse tre selskapene nyter godt av statlige overføringer fra styrtrike oljenasjoner som ikke kan måle seg med noe vi kjenner i vestlige land. Dette fører til en rå markedskraft som forrykker det globale konkurransebildet i vestlige selskapers disfavør.

Men nå mener altså mange kyndige at PC-forbudet kan gi ME3 en uforutsett smekk, og at det kan styrke konkurrerende selskapers posisjon. Selv om det hemmende forbudet er av begrenset varighet, vil selv en midlertidig forskyvning kunne gi vestlige selskaper en fot i en dør som hittil har vært lukket.

Kamp for reforhandling kan ha fått uventet utfall

I to samfulle år har selskapene American, Delta og United krevd at Open Skies-avtalene reforhandles, slik at ME3-selskapene i større grad må få begrensninger som balanserer konkurransebildet. Det er særlig ME3-veksten i USA som vekker bekymring.

American, delta og United har vært de mest høyrøstede i kampen for skjerming av amerikanske nasjonale selskaper.

Også europeiske selskaper rammes av ME3-ubalansen, fordi den globale luftfartsindustrien er nettopp global, og sekundæreffektene der ett marked påvirkes, er umiddelbare og ofte store.

Om elektronikkforbudet nå viser seg å ha en positiv slagside, vil det kunne gi datamateriale som kan brukes som brekkstang og eksempel for en ny, reell reforhandling av Open Skies.

Sannsynlig vis vil også det europeiske luftfartsmarkedet merke ringvirkningene av et elektronikkforbud som stikker kjepper i hjulene for ME3.
Foto: Wiki commons

Om hele elektronikkforbudet er et nøye planlagt spill der terrorfare bare er brukt som vikarierende argument, mens hovedmålet fra start har vært å ramme ME3, vet man bare i de innerste korridorer i Washington.