Del
En 737 fra Peruvian Airlines sto i full fyr etter det som skal vært en motorbrann som følge av kontakt med bakken.

 

Det er motstridende meldinger om årsaken, noen av dem svært dramatiske, som at flyet skal ha landet med brann om bord. Det meste tyder derimot så langt på at flyet av ukjent årsak har havnet utfor rullebanen under landing, og i forbindelse med det kommet i brann.

Et flammespor frem til stoppstedet kan sees, og kan indikere at brannen er en følge av at høyre motor har blitt slept langs bakken.

Alle 141 om bord kom seg i sikkerhet. Det oppsto bare mindre personskader. Hendelsen fant sted ved Francisco Carle-flyplassen i Jauja i går. Flyet ble helt utbrent.