Del
Sommersesongen 2017 vil for Europa ha like stor kapasitetsvekst som de tre foregående årene, det vil si i underkant av seks prosent.
Det melder luftfartsanalysebyrået CAPA i dag, med fremleggelsen av sine markedsprognoser.

Det betyr at selskapene kalkulerer med økt antall flypassasjerer i månedene som kommer, og at veksten ikke ser ut til å avta sammenlignet med nærmeste foregående år.

Det er ingenting som tyder på at flytrafikken ut av Europa vil ha annet enn vekst også denne sommeren.

Selskapene vurderer altså markedet slik at de må tilby stadig flere seter for å møte etterspørselen, og tallene brukes som en indikasjon på hvordan trafikken reelt vil bli. Dette blir femte sammenhengende vekstsommer for kapasitet ut av Europa.

Aksen Europa – Afrika er den som vokser mest. Analytikerne mener dette er utslaget av at terrorisme og uro har dempet seg særlig i Nord-Afrika. Også alle andre europeiske regioner vil oppleve vekst, med unntak av Europa – Midt-Østen, der gulfstatselskapenes vekst avtar noe denne sesongen.

Vinteren 2016/17 så statistikken over selskaper som flyr på Afrika slik ut. Denne trafikkaksen forventes å øke i sommer.

For de store europeiske selskapene som representerer den Nord-Atlantiske regionen, det vil si de fleste selskaper i Norden, vil veksten faktisk bli raskere enn 10-årstrenden tilsier. Likevel; enkeltselskaper vil kunne få lavere utslag takket være fremveksten av LCC-aktører, som f.eks. Norwegian.