Del
Striden har rast en stund. Med ujevne mellomrom har den nådd overflaten av nyhetsbildet, men stemningen blant tilhengere og motstandere er mer enn en og annen meningsutveksling.

 

– Taxfreelobbyistene har gjort en god jobb med å promotere budskapet om at dersom taxfreeordningen forsvinner, forsvinner også småflyplassene rundt omkring i landet.

Det skrev Actis-leder Mina Gerhardsen i Dagsavisen den 30. mars. Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, har lenge jaktet på den norske taxfree-ordningen. Deres mål er å begrense det samlede alkoholforbruket, og organisasjonen mener taxfree-ordningen er en fortidslevning som stimulerer til økt bruk av rusmidler.

Er du klar for å gi fra deg taxfree-posen?

På den andre banehalvdelen står Avinor, som eier av flyplassene, og dermed også ordningen og inntektene den genererer. Ett av Avinors kronargumenter er at Norge er et langstrakt land der samferdselsløsningene ikke er i stand til å betale seg selv. Særlig gjelder dette regionale flyplasser, som ikke på egen hånd vil ha økonomi til å drive uten tilskudd fra flyplasseieren.

Gurli Høeg Ulverud i Avinor mener fortod og nåtid ikke kan sammenlignes når dagens taxfree-ordning skal vurderes.
Foto: Avinor
Et fråtseriets Disneyland?

Vi har invitert begge parter til å fortelle hva de mener. Avinor mener taxfree-ordningen er en systematisering av et forbruk som uansett vil være der:

– Oslo Economics´ undersøkelse våren 2015 om konsekvensene av å avvikle dagens tax free-ordning på lufthavnene viser at 72 prosent ville handlet på flyplasser i utlandet dersom norsk taxfree ble nedlagt. Åtte prosent ville handlet om bord på flyet, mens fire prosent oppgir at de ville handlet på Vinmonopolet. Samme analyse viser også at en stengning av taxfree vil medføre økt grensehandel og smugling, forteller Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.

Til det svarer Mina Gerhardsen:

– Andre land har ikke slike massive alkoholutsalg som passasjerer sluses gjennom, slik vi gjør ved ankomst til Gardermoen. Det er de store markedshallene og ankomstsalg som har gitt det store volumet på taxfreesalget. Det er liten grunn til å tro at folk vil bære med seg mengder tilsvarende dagens kvote på flyet hjem, selv om Travel Retail Norway hevder det, sier hun.

Pengegaloppen

Ok, så langt forbruket, hva med økonomien? Avinor er tydelige på at frafall av inntekter i den størrelsesorden taxfree-salget utgjør, vil ryste Avinors finansielle fundament:

– Taxfree utgjør et sentralt bidrag til finansieringen av Avinors landsdekkende lufthavnnett, faltisk halvparten av de kommersielle inntektene til Avinor, altså 2,5 mrd. kroner, halvparten av 5 mrd., sier Høeg Ulverud.
Og fortsetter: – Inntektene fra alkoholsalget alene, ca. 1,2 mrd. kroner, tilsvarer dagens underskudd ved lufthavner med negativ inntjening. Kun syv av Avinors 45 lufthavner går med overskudd.

Gerhardsen mener denne argumentasjonen ikke holder mål:
– Vi klarte å drive flyplasser før, uten enorme markedshaller med alkohol ved inn- og utreise, sier Mina Gerhardsen i Actis.
Foto: Actis

– Skremsler om at distriktsruter og småflyplasser er truet uten taxfreesalg burde være unødvendige. Vi har klart å løse oppgaven med å finansiere småflyplassene tidligere, før Luftfartsverket byttet navn til Avinor og før taxfree-salget ble enorme markedshaller både på vei ut av og inn i landet. I 2003 hadde vi 45 flyplasser. Nå har vi 46.

– Forskjellen er at mens vi før tok inn hovedinntekten fra flyplassavgifter, er hovedinntekten nå butikkdrift, der avgiftsfritt alkoholsalg utgjør 1/3 av inntektene. Slik blir flyreiser billigere enn de ellers ville ha vært. Samtidig taper vi én milliard kroner i inntekter til fellesskapet på grunn av avgiftsfritaket, så regnestykket bør være mulig å få til å gå opp også uten de store taxfreeinntektene, sier hun.

Da, kontra nå; sammenlignbart?

Men økte avgifter er ikke noe alternativ for Avinor, som mener at dagens luftfartsbilde er helt annerledes enn fortidens, som Gerhardsen sammenligner det med:
– Økte avgifter, for å kompensere for et eventuelt bortfall av taxfree-inntekter, vil svekke norsk luftfarts konkurransekraft internasjonalt. Inntektene vil dreies vekk fra Norge, til konkurrerende lufthavner i utlandet. Et økt salg ved avreiselufthavn i utlandet eller andre utsalgssteder utenlands, vil også ha negative konsekvenser for drivstofforbruk og utslipp av klimagasser, hevder Høeg Ulverud.

Actis reagerer også på at Avinor i det hele tatt er en part i spørsmålet om et være eller ikke være for norsk taxfree-ordning.

– Det er spesielt at Avinor er en politisk aktør i denne debatten. Som en underliggende statlig etat er det uvanlig å være en så tydelig meningsytrer, særlig i en sak som handler om en kommersiell avtale om taxfreeutsalg. Men budskap om trusler mot distriktsruter og småflyplasser understreker jo nettopp at luftfart bør inn under samme demokratiske regimet som annen infrastruktur, som vei og tog, og behandles i stortinget, framfor en særfinansiering og unntak fra politisk styring, avslutter Mina Gerhardsen.