Del

Sett denne karen før?
Kaman K-Max er sannelig noe for seg selv.

Den doble, flettede (intermeshing) rotoren sørger for en voldsom løfteevne som ikke helt ser ut til å stå i stil med den pussige kroppen. Helikoptertypen fløy første gang i 1991, og er utelukkende ment for lasteoppdrag.

Grunnprinsippet med de synkroniserte rotorene kommer fra den tyske ingeniøren Anton Flettner, som ble hentet ut av det falne nazi-Tyskland til USA i 1947.

K-Max kan løfte nesten tre tonn, og finnes til og med i en militær fjernstyrt testversjon.

I denne videoen gjør den noe av det den kan best, nemlig å frakte tømmer fra utilgjengelige steder.