Del
Når det svenske Flygvapnet nå gjør seg klar til å ta imot nye Gripen E, ligger det en lang prosess bak. Men midt i fremtidsoptimismen begynner en strid om milliardverdier.

 

Jagerflyinvesteringer er i seg selv dyre greier, men under overflaten ligger milliardkontrakter om vedlikehold og reservedeler. Disse livsløpsutgiftene utgjør en egen økonomi innenfor selve anskaffelsen, og mange vil sikre seg sin del av den.

I denne omgang knives det om vedlikeholdskontraktene til de 60 nye Gripen E som om knappe to år skal overleveres Flygvapnet for innfasing til aktiv tjeneste, skriver Svenska Dagbladet.

 

Stridens kjerne er Gripen E-motoren RM12 / GE-F414-GE-39E.
Foto: Volvo / GKN

 

60 nye General Electric-F414-GE-39E-motorer (svensk betegnelse: RM12) koster den nette sum av ni milliarder svenske kroner, men selv dette blekner mot vedlikeholdskontrakter som vurderes til en verdi av 25 milliarder kroner over 30 år. Det, og minst 200 arbeidsplasser innen vedlikehold, er nok til at hanskene kommer av når det skal konkurreres.

Fra Sverige til USA og tilbake igjen

På den ene siden av bordet sitter britiske GKN, som eier RM12-lisensen etter oppkjøpet av Volvo Aero i Trollhättan i 2011. På den andre, i den rent «svenske leiren», sitter Saab og forsvarets innkjøpsinstans – beslektet med vårt Forsvarets Logistikkorganisasjon – FMV.

Foto: Saab

 

Som om det ikke var nok finnes også en amerikansk faktor, nemlig General Electric (GE), som i sin tid utviklet Gripen E-motoren, og derfor argumenterer for sin egen spisskompetanse.

Les også: Gripen på rent biodrivstoff

Den amerikanske kjempens innblanding har mobilisert både GKN-ansatte i Trollhättan spesielt og svensk fagforening generelt. Mye vil nå handle om å stå sammen mot GEs ønske om å flytte hele vedlikeholdsprogrammet til Jacksonville i Florida, skriver SVD.

Det handler blant annet mye om arbeidsplasser ved det tidligere Volvo Aero i Trollhättan.
Foto: GKN

 

Partene har knappe to år, frem til første levering av en operativ Gripen E, på å utarbeide et vedlikeholdstilbud som sikrer dem den høythengende kontrakten med svenske myndigheter.