Del
Noen ord er så godt forankret i hverdagsspråket at man knapt tenker på opprinnelsen bak dem. Men alt har en historie, så la oss kort se på to av luftfartens kanskje aller mest brukte; cockpit og flight deck.

 

Dette sier etymologien, altså vitenskapen om språkets og ordenes opprinnelse:

Ordet cockpit, sammensatt av cock (hane) og pit (grop), ble først brukt på engelsk i 1580-årene om arenaene for hanekamp, der man veddet på hvilken fugl som ville vinne. Fra 1700-tallet ble begrepet brukt om visse lugarer på skip, som et oppnavn på stemningen mellom to eller flere underoffiserer stuet tett sammen.

Historisk rendering av en spansk hanekamp. «Cockpit» er her arenaen fuglene kjemper i.

 

I 1914 ble cockpit brukt om førerkabinen på fly, og på 30-tallet innførtes samme begrep om førerkabinen på biler. Det brukes fortsatt for Formel 1 og enkelte andre spesialkjøretøy, samt på regattabåter.

Fra flight deck, opprinnelig en maritim term. Foto: Creative commons

 

Begrepet flight deck, derimot, har en kortere og mer direkte logisk opprinnelse; det ble først brukt om førerrommet på RAFs store «flygende båter» som f. eks. Short C-class og Catalina, og deck er dermed et rent maritimt begrep.
Det har blitt værende, og i dag bruker man gjerne flight deck om cockpit-området på større fly.

 

Kilder: Etymological encyclopedia, Wikipedia